Vodní nádrž

a) Vodní útvar, vzniklý přirozenou nebo umělou akumulací vody.

b) Prostor, vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrázováním části území. Je určený k akumulaci vody, k řízení odtoku a slouží tedy k hospodaření s vodou. 

Základními parametry vodní nádrže jsou objemy, zatopené plochy nádrže a rozsah kolísání hladiny nádrže při jejím provozu.

Mohlo by vás zajímat: