Aktuální zpravodajství

Informační zpráva č. 21 ze dne 22.5.2024 o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do  50 mm (stanice Vír).

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (15. 5. - 21. 5. 2024)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

26,0

7

Podhradí nad Dyjí

28,9

2

Valašské Meziříčí

7,3

8

Ptáčov

19,4

3

Moravská Třebová

26,4

9

Vír

50,9

4

Opatovice

14,6

10

Nové Mlýny dolní

19,3

5

Fryšták

6,6

11

Brno

30,8

6

Horní Bečva

24,9

12

Blansko

12,2

Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají rozkolísané hladiny podle aktuálního rozložení srážek. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Moravy převážně v rozmezí 10–150 % a v povodí Dyje 60 – 180 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc květen.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 22. 5. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n. S.

4,00

1,23

4,09

98

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

16,0

4,32

13,8

116

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

9,36

2,40

8,55

109

mírný vzestup

4

Dyje

Ladná

20,8

9,14

32,8

63

setrvalá

5

Morava

Moravičany

13,2

3,45

17,7

75

pokles

6

Morava

Olomouc

21,2

4,47

25,9

82

pokles

7

Bečva

Dluhonice

4,67

1,78

17,2

27

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

30,8

8,00

59,9

51

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 70 do 100 %. Většina nádrží má plné nebo téměř plné (>90 %) zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.

Pouze nádrž Letovice má snížený zásobní prostor (naplněnost 70 %) z důvodu probíhající rekonstrukce.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje akumulováno cca 1,5 mil. m3 vody.

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
1 Nová Říše Olšanský p. 554,62 100 0,146 0,120 setrvalý 0,02
2 Landštejn Pstruhovec 572,07 91 0,285 0,016 setrvalý 0,06
3 Vranov Dyje 348,26 98 7,110 8,690 setrvalý 0,10
4 Znojmo Dyje 224,66 82 7,450 6,300 pokles -0,78
5 Jevišovice Jevišovka 328,73 100 0,165 0,158 setrvalý -0,01
6 Výrovice Jevišovka 233,09 100 0,319 0,319 setrvalý 0,08
7 Vír Svratka 462,95 94 4,400 2,200 slabý vzestup 0,24
8 Brno Svratka 228,78 95 5,700 7,500 slabý pokles -0,11
9 Letovice Křetínka 357,31 70 0,890 0,990 slabý vzestup 0,18
10 Boskovice Bělá 428,85 91 0,074 0,358 slabý pokles -0,23
11 Hubenov Maršovský p. 522,09 100 0,135 0,070 setrvalý 0,01
12 Dalešice Jihlava 379,45 92 4,980 3,890 setrvalý 0,05
13 Mostiště Oslava 476,90 100 0,800 0,430 setrvalý 0,07
14 Nové mlýny Dyje 170,12 100 29,500 25,000 setrvalý 0,03
15 Koryčany Kyjovka 305,73 93 0,068 0,042 setrvalý -0,04
16 Karolinka Stanovnice 518,11 87 0,030 0,050 slabý pokles -0,15
17 Bystřička Bystřička 376,20 90 0,120 0,120 setrvalý 0,00
18 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,82 94 0,054 0,045 setrvalý -0,02
19 Plumlov Hloučela 273,50 98 0,181 0,181 setrvalý -0,01
20 Opatovice Haná 333,10 97 0,028 0,043 setrvalý -0,06
21 Slušovice Dřevnice 316,01 96 0,029 0,041 slabý pokles -0,16
22 Fryšták Fryštácký p. 245,43 85 0,049 0,043 setrvalý -0,01
23 Bojkovice Kolelač 320,80 99 0,039 0,008 setrvalý 0,02
24 Luhačovice Luhačovický p. 279,71 99 0,007 0,061 setrvalý -0,07
25 Ludkovice Ludkovický p. 284,04 98 0,015 0,013 setrvalý -0,05

Přijatá opatření

V současné době nejsou vydána žádná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území obcí, měst a ORP nebo jejich části.

V Brně dne 22. 5. 2024

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.