Den otevřených dveří Bystřička 2012

Přehrada Bystřička v roce 2012 slavila 100 let od dokončení výstavby. Při této příležitosti Povodí Moravy, s.p. uspořádalo Den otevřených dveří a to v sobotu 10.listopadu 2012. Obrovský zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání. Během dne navštívilo toto vodní dílo téměř 1 500 lidí. Celá událost probíhala také za velkého zájmů médií, Česká televize natočila pěknou reportáž, přítomna byla i lokální televize a ČTK.

Přehrada Bystřička je jedna z nejstarších vodních nádrží v České republice, byla vybudována v letech 1907-1912, rekonstruována v 60.letech minulého století a dále pak v letech 2005 a 2010. Na počátku našeho století byl soubor původních staveb přehrady prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.