Povodí Moravy opravuje hráz Kyjovky poškozenou bobrem evropským

Pravobřežní ochranná hráz Kyjovky byla na dvou místech poškozená činností bobra evropského. Vodohospodáři proto přistoupili k opravě hráze, aby tak zajistili její bezpečnost a obnovili stabilitu toku. Práce, které potrvají do podzimu letošního roku, si vyžádají bezmála šest milionů korun.

LANŽHOT: Pravobřežní ochranná hráz Kyjovky pod městem Lanžhotem byla poškozena činností zvláště chráněného živočicha bobra evropského, který si v jejím tělese vytvořil nory. Nory se následně propadly, takže došlo ke vzniku tzv. nátrží a celkové deformaci návodního líce. Průsaky hrází ohrožovaly její stabilitu a tím i její bezpečnost. Za zvýšených průtoků by mohlo dojít k destrukci hráze a zaplavení části Lanžhota.

„Technické řešení, které si vyžádá finanční náklady 5,8 mil. korun, spočívá v sanaci pravobřežní hráze a jejím uvedením do původního stavu,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Poškozená místa hráze firma odtěží, dosype zeminou a následně oseje. 

Ačkoliv se bobr v současné době v lokalitě trvale nevyskytuje, je vysoce pravděpodobné, že se sem opět vrátí a poškozování hráze by tak pokračovalo i v budoucnu. „Aby bylo zamezeno dalším průnikům bobrů do tělesa hráze, bude na návodní stranu hráze položena drátěná síť, která bude překryta vrstvou zeminy,“ doplnil investiční ředitel státního podniku Povodí Moravy Libor Dostál.

Součástí oprav je také odstranění náletových dřevin a keřových porostů zasahujících do prostoru staveniště. „Vzhledem k tomu, že výskyt bobra nebyl v dané lokalitě aktuálně prokázán, nebylo nutné k provedení stavebních úprav požadovat výjimku z jeho ochranných podmínek,“ zakončil Hodovský. 

publikováno 3. června 2014, 15:28aktualizováno 3. června 2014, 15:38 štítky: bobr evropský, oprava hráze, Kyjovka, škody,