Odstranění povodňových škod na Valašsku a Hranicku