Zpřístupnění Opatovické přehrady přilákalo 3000 lidí. Mezi nimi i vandaly.

Průzračná vodní hladina, malebné údolí řeky Malá Haná, cvakání fotoaparátů, ale také znečištění a nerespektování zákazu vstupu. Mimořádné zpřístupnění vodárenské nádrže Opatovice přilákalo přes velikonoční svátky více než tři tisíce návštěvníků. Povodí Moravy, s. p. hráz otevřelo veřejnosti u příležitosti 50. výročí svého založení a Světového dne vody 2016.

Kdo si chtěl užít slunečný víkend na netradičním místě, mohl využít akce Povodí Moravy, s. p., které ve dnech 25. 3. – 28. 3. 2016 zpřístupnil hráz vodního díla Opatovice. Ta je součástí prvního ochranného pásma a veřejnosti proto není běžně přístupná. Na její otevření se dohodlo vedení Povodí Moravy, s. p. s vedením města Vyškova.

Vodárenská nádrž Opatovice je významným zdrojem vody, který po úpravě zásobuje přibližně 42 000 obyvatel Vyškovska pitnou vodou. Jeho ochrana je veřejným zájmem, což si bohužel řada návštěvníků neuvědomila. Navzdory předem avizovaným upozorněním na nutnost udržování pořádku a apelům na zodpovědné chování lidí v těsné blízkosti významného vodního zdroje se zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. v průběhu velikonočních svátků potýkali s nerespektováním zákazů i vandalstvím. Jednalo se například o odhazování nedopalků cigaret do vodní nádrže, rozebírání materiálu komunikace a házení kamenů do nádrže, ničení kontrolní šachty elektřiny, poničení brány, vykonávání tělesných potřeb v ochranném pásmu I. stupně i koupání psů v nádrži.

Na základě této zkušenosti bude Povodí Moravy, s. p. k dalším podnětům zpřístupnění vodárenské nádrže Opatovice zdrženlivé. Jedním z důvodu je ochrana vodního zdroje, která pro Povodí Moravy, s. p. představuje nejvyšší prioritou. Proto je jeho ochrana v podobě zákazu vstupu ukotvena přímo v zákoně. S ohledem na zranitelnost, ohroženost kvality surové vody, význam pitné vody pro obyvatelstvo a neukázněnost našich spoluobčanů není odbornou veřejností uvažováno o změně legislativy v oblasti ochrany vodních zdrojů. Dalším důvodem je plánovaná rekonstrukce vodního díla, jejíž zahájení podnik plánuje na konec tohoto roku a potrvá až do roku 2019.

Opatovická přehrada byla postavena v 70. letech na řece Malá Haná, která protéká Vyškovem. Hlavním účelem nádrže je zajištění vody pro zásobování obyvatelstva, proto v jejím okolí platí pásma hygienické ochrany a je vyloučena rekreace. Ze zásobního objemu v nádrži se odebírají přibližně 2 mil. m³ vody ročně pro úpravu na pitnou vodu. Kromě zásobárny pitné vody je jejím účelem také zachycování povodňových vln. Význam vodního zdroje a zejména jeho ochrana roste na významu především v dnešní době, kdy se na našem území promítají dopady klimatické změny a klesá vydatnost vodních zdrojů. Ta by měla v horizontu 50 let klesnout až o 30 %.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. března 2016, 07:49aktualizováno 31. března 2016, 08:03 štítky: Opatovice, 50. výročí, Světový den vody,