Svět si dnes připomíná Světový den vody

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody. Sloganem letošního Světového dne vody je: „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.

Kdysi podceňovaná, prý dobrá jenom na praní nebo v nouzi na pití. Dnes je podzemní voda čím dál více ceněným druhem vod. Proč? Protože se stále jasněji jeví její význam pro koloběh vod na Zemi. Protože je obrovskou zásobárnou vod, která se obvykle zachová, i když je na povrchu vody nedostatek. Protože je nejspolehlivějším zdrojem vody. Protože udržuje ekosystémy, udržuje spodní tok řek a zabraňuje poklesu půdy a pronikání mořské vody. Protože je důležitou součástí procesu adaptace na změnu klimatu. Podzemní vody budou pro lidstvo a pro veškerý život na Zemi stále důležitější.

Světový den vody letos upozorňuje právě na podzemní vodu jako na neviditelný zdroj, který překračuje hranice stejně ale jako změna klimatu. A se zhoršující se změnou klimatu bude podzemní voda stále kritičtější. Musíme proto spolupracovat na udržitelném využívání tohoto vzácného zdroje. Právě míra využití podzemní vody je tématem, kterému se vodohospodáři v posledních letech intenzivně věnují.

Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je vidět všude.

Je skrytým pokladem, který obohacuje náš život.

Více než 50 % občanů v České republice nemá přístup ke kvalitní podzemní vodě. Jsou odkázání na vodu povrchovou, která je akumulována ve vodních nádržích. Ty umožňují víceleté hospodaření a dokáží vodu poskytovat i v době, kdy sucho převládá několik let za sebou.

Hladiny podzemních vod se kvůli velkým ztrátám povrchové vody nemohou dostatečně doplňovat. Důvodem jsou rostoucí teploty, větší proudění větrů, vyšší výpar a nerovnoměrně rozložený roční úhrn srážek. Do budoucna je proto nezbytné chránit stávající zdroje podzemních vod, udržet jejich hladiny na rozumných úrovních opatřeními, která zabrání jejich znehodnocování a poklesu jejich hladin. „Chceme-li přestat „drancovat“ podzemní vody a uchovat tento cenný zdroj i pro naše děti, je nutné část těchto zdrojů nahradit vodou povrchovou. Žádnou jinou vodu totiž k dispozici nemáme. Mnoho stávajících zdrojů podzemní vody je již nyní za hranou svých kapacit, řada obcí a měst v období sucha pravidelně zaváží cisternami vodojemy z jiných zdrojů. Významné akumulace povrchové vody kromě zásobování obyvatelstva, zemědělství a průmyslu umožňují také dlouhodobě nadlepšovat průtoky, a tím udržovat dobrý stav vod a na vodu vázaných ekosystémů ve vysychajících vodních tocích. Tak to činí řada přehradních nádrží již v dnešní době. Voda v nádržích se stala strategickou surovinou. Je nezbytné sledovat cestu každé kapky dešťové vody, neboť k nám žádná jiná voda nepřitéká,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V rámci povodí Moravy vodohospodáři dlouhodobě realizují řadu opatření pro posílení míry akumulace povrchových vod ve vodních zdrojích. Vedle zodpovědného hospodaření s vodou na stávajících vodních nádržích v suchých obdobích připravují např. výstavbu vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, pracují na rekonstrukci přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině a usilují o navýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil. m³. V posledních letech navíc provedli rekonstrukce a prodloužili životnost vodních nádrží Vranov, Opatovice, Boskovice, Koryčany a Bystřička. V současnosti probíhají rekonstrukce vodních nádrží Letovice a Plumlov. 

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. března 2022, 09:34aktualizováno 22. března 2022, 10:59 štítky: Světový den vody,