Úpravy toků

Soubor opatření na vodních tocích, směřující ke zlepšení jejich funkcí a k ochraně před nežádoucími účinky vody ve volné krajině a v zástavbě. Jedná se o vodohospodářské, lesnické, popřípadě i jiné typy zásahů.

Mohlo by vás zajímat: