Výstava Prygl story hostem Mendelovy univerzity v Brně

Putovní výstava o Brněnské přehradě s příznačným názvem Prygl story je od pátku 4. dubna k vidění v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Expozice bude v pavilonu X umístěna do konce května a svým tematickým zaměřením přispěje k prohloubení všeobecných znalostí o historii a významu vodního díla Brno. 

BRNO – Mendelova univerzita v Brně se stala dalším místem, kam státní podnik Povodí Moravy zapůjčil svou výstavu Prygl story / Příběh Brněnské přehrady. Tato svým obsahem specificky zaměřená výstava je umístěna v pavilonu X a přibližuje historii i současnost vodního díla Brno. Činí tak způsobem, který spojuje klasické podání naučné expozice s netradičním pojetím výkladu formou komiksů od kreslíře Jana Duchoně. Nedílnou součástí výstavy jsou také dobové fotografie z výstavby vodního díla a velká kreslená mapa povodí Moravy s erbovními znaky vybraných měst a lokalizací vodních nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p.

V rámci studia na Mendelově univerzitě v Brně je akreditováno několik oborů, které se zabývají studiem ochrany a tvorby krajiny a životního prostředí. Univerzita tak uvítala možnost hostit tematickou výstavu vztahující se k historii, vývoji a realizaci technických a ekologických opatření významného vodohospodářského a rekreačního díla Brněnska – Brněnské přehrady.

Akademická obec si díky výstavě může připomenout mimo jiné i okolnosti záchrany přehrady před plánovaným zničením za druhé světové války nebo se dozví podrobnosti o způsobu čištění přehrady od sinic. Součástí expozice je nově i kolekce plakátů věnovaná současnému projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož hlavním cílem je snížení eutrofizace povrchových vod v nádrži přírodě šetrnými a blízkými způsoby.

Výstava je svým charakterem koncipována jako výstava putovní. Během doby své existence již hostovala v prostorách mnoha vzdělávacích institutů a své diváky nalezla také na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně, na hradě Veveří nebo v Technickém muzeu v Brně. Posledním místem, kde byla výstava od začátku letošního roku umístěna, byl Magistrát města Brna na Kounicově ulici. 

publikováno 4. dubna 2014, 14:10aktualizováno 4. dubna 2014, 14:11