Povodí Moravy jednalo s premiérem o PPO Olomouc i transformaci ŘVC

Olomouc, Nové Mlýny – Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský se v uplynulém týdnu sešel dvakrát s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Na společných setkáních projednávali otázky lodní dopravy a PPO Olomouce. Ochrana města před povodněmi s rozpočtovými náklady více než jedna miliarda korun představuje největší investici ve stávajícím dotačním období.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve čtvrtek navštívil Olomouc. Zajímala ho realizace protipovodňových opatření města. Dosavadní průběh a plány výstavby ochrany města před povodněmi premiérovi představil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Za přítomnosti zástupců města a novinářů se společně sešli v Olomouci na břehu řeky Moravy v místě, kde bude realizace II. B etapy PPO Olomouc probíhat.

 Společně pak projednali harmonogram stavby i náklady, protože se jedná o investičně nejnáročnější stavbu při přípravě protipovodňových opatření Olomouce. „Předseda vlády byl velmi potěšený způsobem řešení, kdy se spojí zatraktivnění lokality pro obyvatele a návštěvníky města, a současně se vyřeší zkapacitnění koryta formou náplavek,“ říká Jan Hodovský. Primátor Antonín Staněk pak ocenil dobrou spolupráci mezi státním podnikem a městem.

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou první etapu a etapu II. A, a jejím účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň 650 m³/s v centrální části města. Tohoto projektovaného efektu však bude dosaženo až po dokončení třetí etapy. Doposud realizovaná opatření a připravovaná etapa II. B zajistí pouze částečné zlepšení.

Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce uzavře třetí etapa, která naváže na II. A a B etapu nad ulicí Komenského. Čtvrtá etapa pak představuje stavbu hrázového systému od železniční tratě Olomouc – Nezamyslice k rychlostní komunikaci R35. Tato etapa by měla zajistit ochranu městských částí Nových Sadů, Nového Světa, Holic, Nemilan a Slavonína.

Premiér Sobotka se s generálním ředitelem sešel i minulý týden v sobotu na Nových Mlýnech. Jednali o transformaci Ředitelství vodních cest. „Povodí Moravy se otevřeně hlásí k převzetí investorství projektů na moravské vodní cestě a považuje své padesátileté zkušenosti za možný přínos, který by měl být využit,“ vysvětluje Jan Hodovský. Tak tomu ostatně bylo až do roku 2006. Rozšířením kompetencí státních podniků Povodí by došlo k omezení mezirezortních sporů, které v posledních letech mezi Ředitelstvím vodních cest a Povodím Moravy probíhají. Názor Povodí Moravy podporují i ostatní státní podniky Povodí a Ministerstvo zemědělství.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. května 2016, 15:47aktualizováno 29. září 2016, 06:50 štítky: PPO Olomouc, Závod Horní Morava,