Na východě území napršelo 68 mm srážek za víkend

V důsledku intenzivních dešťů na východě území byly v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy dosaženy stupně povodňové aktivity (SPA). Na měřící stanici Horní Bečva a Karolinka spadlo za uplynulých 24 hod téměř 50 mm srážek.

1. SPA je dosažený na přítoku do vodní nádrže Bystřička. Vodní nádrž Bystřička tento přítok bezpečně transformuje.

2. SPA je dosažený na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích. Voda se zatím nevylévá z koryta řeky a neohrožuje majetek ani zdraví obyvatel. Dle předpovědi ĆHMÚ by v tomto profilu mohlo dojít i k dosažení 3. SPA. Zvýšené přítoky jsou také transformovány ve vodním díle Karolinka.

2. SPA je uměle dosažený pod vodní nádrží Horní Bečva. Jedná se o odtok, který nijak neohrožuje území níže po toku. Naopak dochází k uvolňování prostoru nádrže tak, aby nádrž mohla zachytit a transformovat průtok v Rožnovské Bečvě v případě pokračujících srážek.

Povodí Moravy, s. p. situaci monitoruje přímo z terénu. V pohotovosti je technika, která je připravena v případě potřeby zasáhnout. Upozorňujeme, že pohyb v blízkosti rozvodněných toků představuje riziko. Životu nebezpečné je sjíždění rozvodněných řek a nebezpeční představuje i pohyb po březích.

Doplněno 9. 9. v17:30 hod

Během poledních hodin postupně ustával déšť a situace se uklidnila. Ve stanici Velké Karlovice se průtok ve Vsetínské Bečvě postupně snižoval a v odpoledních hodinách klesl na úroveň 1. SPA. Nadále platí 1. SPA na přítoku do vodní nádrže Bystřička a 2. SPA je uměle dosažený pod vodní nádrží Horní Bečva. Postupně lze vlivem dotoku očekávat zvedání hladin Bečvy a Moravy v níže položených částech území.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. září 2019, 08:39aktualizováno 9. září 2019, 17:49