Úprava řeky Bečvy u Ústí v reportáži České televize

Povodí Moravy, s. p. obnovilo původní koryto řeky Bečvy a vytvořilo tůň u obce Ústí. Vodohospodáři vytvořili na řece Bečvě nad Hranicemi přírodě blízkého protipovodňové opatření, které navíc zvýšilo retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvořilo přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku. „U obce Ústí u Hranic docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci došlo k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy. V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětluje význam revitalizace úseku Bečvy generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Že nové přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, se mohli obyvatelé Ústí a Hranic přesvědčit už několikrát, naposledy ve středu 17. května, kdy při 1. stupni povodňové aktivity průtok v Bečvě v Teplicích nad Bečvou dosáhnul 229 m³/s. O tom, jak přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, informovala Česká televize v Údálostech.

Odkaz na reportáž ČT v Událostech.

Odkaz na tiskovou zprávu o dokončení prací na úpravě Bečvy u Ústí. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. května 2023, 11:12aktualizováno 18. května 2023, 11:21 štítky: Bečva, povodně, přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizace,