PPO Pobečví

V září 2017 byla dokončena stavba ochrany města Přerova před povodněmi na nábřeží Dr. Edvarda Beneše, která je významnou součástí celého komplexu staveb v Pobečví. Investiční náklady této dílčí stavby protipovodňové ochrany města Přerova jsou 12,7 mil. Kč. Akce je financována z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Následovat bude stavba dalších opatření v intravilánu města. Protipovodňová ochrana Přerova nad jezem si vyžádá náklady odhadem 101 mil. Kč.

Aktuální informace o PPO Pobečví ve formě letáku jsou ke stažení zde.

ilustrace

Slavnostní ukončení výstavby protipovodňové ochrany Přerova...

Stavba ochrany města Přerova před povodněmi na nábřeží Dr. Edvarda Beneše je dokončena. Slavnostní přestřihnutí pásky...

25. 9. 2017
ilustrace

Vodní dílo Skalička

Všechny informace o vodní nádrži Skalička, koncepci ochrany Pobečví, majetkoprávním vypořádání, důležité dokumenty...

26. 4. 2016