Na Moravě vysychají potoky a klesají podzemní vody

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Sucho hlásí 78 z celkového počtu 196 měřících stanic. Největší moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici osmina průměrného srpnového průtoku. Nedostatek vody se projevuje na celém území.

Úhyny ryb, zákazy odběrů povrchových vod, klesající hladina ve vodních nádržích, úbytek podzemní vody, to jsou pouze některé důsledky letošního sucha. Situaci způsobil především vysoký deficit srážek a vysoké teploty, které zaznamenáváme už prakticky od dubna. „Vyschlé potoky, úbytky vody ve vodních nádržích nebo ve slepých ramenech řek nám lidé hlásí už od počátku června. Situaci na vodních tocích dobře ilustruje náš hlavní tok Morava, kterým v Šumperku protéká 32 % dlouhodobého měsíčního průtoku, v Olomouci a Kroměříži 24 %, ve Spytihněvi už pouze 16 % a ve Strážnici jen 12 %. Ten pokles je způsobený velmi slabými průtoky v přitékajících řekách a potocích,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Stav na vodních tocích zobrazuje fotogalerie „Sucho na tocích“, která obsahuje snímky velkých i menších vodních toků ve správě Povodí Moravy, s. p. Z fotek je patrné, že malé vodní toky jsou zcela vyschlé, případně se v nich voda vyskytuje pouze v tůních.

Sucho se však projevuje i výrazným poklesem spodních vod a v důsledku toho také úbytkem vody např. v odstavených ramenech vodních toků. „Sucho se projevuje nejen na pramenech, ale obrací se na nás řada lidí, kteří využívají různá slepá či odstavená ramena řeky Moravy k rekreaci, že si všímají výrazného úbytku vody a v souvislosti s tím také zhoršení kvality vody v těchto biotopech. To je bohužel situace, se kterou nejde nic udělat, tady pomůže pouze déšť a zmírnění srážkového deficitu. Také v těchto místech dochází k úhynům ryb, nicméně ne tak masovým, jako v případě rybníků. Hladina vody v odstavených ramenech je závislá nejen na hladině podzemní vody, ale také na vodnosti a průtocích vodních toků, jak názorně demonstrují uvedené průtoky na řece Moravě“ vysvětluje Gargulák.

Sucho však postihuje i velké vodní toky. V souvislosti s nízkými průtoky v povodí Bečvy, kde průtoky klesají pod 20 % dlouhodobého měsíčního průtoku, vydal Přerov, Vsetín i Valašské Meziříčí opatření omezující nakládání s povrchovými vodami. V povodí Dyje jsou významné vodní toky nadlepšovány upouštěním vody z vodních nádrží a průtoky jsou v případě Dyje na 34 % (Trávní Dvůr), Svratky na 26 % (Židlochovice) a Svitavy na 31 % (Bílovice nad Svitavou) dlouhodobých měsíčních průtoků. Omezení či zákazy nakládání s povrchovými vodami vydaly v povodí Moravy už desítky obcí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 20. srpna 2018, 07:28 štítky: Sucho, Skalička, VD Skalička, Bečva,