Letošní den otevřených dveří přilákal 4000 návštěvníků

Téměř 4 000 lidí o víkendu zavítalo na přehrady Brno, Bystřička a Slušovice, které Povodí Moravy, s. p. zpřístupnilo zájemcům v rámci Světového dne vody. Rekordní účast zaznamenala vodárenská nádrž Slušovice. Tu si v sobotu prohlédlo 1 500 návštěvníků.

„Díky vydařenému sobotnímu počasí můžeme letošní účast považovat za rekordní. Obrovský zájem byl především o prohlídku vodního díla Slušovice, kam je běžně zakázaný vstup. Nádrž se totiž nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže. Lidé se zde scházeli už od osmi hodin od rána. Celkově vodní dílo Brno navštívilo asi 1600 osob, Slušovice 1500 a Bystřičku 900 lidí,“ popisuje průběh generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Prohlídky strojoven, spodních výpustí, revizních štol a dalších částí přehrad doprovázeli hrázní a další obsluha vodních děl odborným výkladem. Již v ranních hodinách stály fronty desítky návštěvníků. Původně plánované otevření do 14:00 hod bylo díky obrovskému zájmu veřejnosti prodlouženo až do odpoledne. Den otevřených dveří výrazně přispěl k informovanosti široké veřejnosti o přehradách i o činnosti Povodí Moravy, s. p. Návštěvníci si spolu s dojmy z prohlídky odnesli i propagační materiály týkající se jednotlivých vodních děl.

„V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992 a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto jsme také zpřístupnili významná vodní díla veřejnosti, abychom mohli názorně předvést, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit,“ dodává generální ředitel Václav Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. března 2018, 15:42 štítky: Světový den vody, den otevřených dveří, Bystřička,