Fosfor ze současných zdrojů mizí a bez něj uživí planeta jen sedminu obyvatel

V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kriticky ohrožených nerostných surovin a už nyní se začíná projevovat jeho nedostatek. Spotřeba fosforu roste a společně s tím roste i jeho cena. Navzdory tomuto faktu se s touto surovinou velmi plýtvá. S klimatickou změnou, dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody způsobuje velké množství fosforu problémy především vodohospodářům. Do řek se dostává ve velkém množství prostřednictvím odpadních vod z měst i obcí a splachů z uměle hnojených polí. Představuje hlavní živinu pro sinice a jednu z hlavních příčin eutrofizace vody. Pětileté období sucha v České republice výrazně umocnilo nežádoucí účinky fosforu na vodní ekosystémy. Tato situace však přináší i řadu příležitostí.

Problematice fosforu se budou věnovat přední čeští a rakouští odborníci z oblasti vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí na konferenci „Fosfor – aktuální otázky a řešení“. Ta se uskuteční 14. 5. v hotelu Rakovec v Brně. Na konferenci, kterou organizuje státní podnik Povodí Moravy, nebudou chybět zástupci univerzit a odborných institucí, jaké jsou např. Vienna University of Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, European Sustainable Phosphorus Platform, státních podniků Povodí, Akademie věd ČR, České fosforové platformy a dalších.

Lidstvo si velmi pozvolna začíná uvědomovat, že známé zdroje fosforu budou brzy vyčerpány. Poté ho v půdě bude méně a méně. Podle výpočtů bude Země bez fosforu schopná uživit pouze jednu miliardu obyvatel. Na čistírnách odpadních vod v současnosti dokážeme fosfor srážením eliminovat a vyhodit. Jenže je nezbytné ho umět zachytit a vrátit zpět do výroby a zemědělství. Hlavními tématy budou nejen otázky vztahu fosforu, zemědělského hospodaření a nakládání s potravinami, ale také způsoby efektivnějšího a šetrnějšího nakládání s fosforem s cílem omezit jeho emise. Na některých příkladech budou představeny také možnosti recyklace fosforu.

Tato akce je v rámci projektu „Udržitelné hospodaření s fosforem“ kofinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Projektovým partnerem pro Povodí Moravy, s. p. je Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský. 

Vstup pro novináře pouze po předchozí akreditaci na chmelar@pmo.cz. 

Program konference „Fosfor – aktuální otázky a řešení“

Brno, 14. a 15. května 2019

1. den

9:30–10:00 Úvodní slova konference

 

10:00–11:30  1. blok – Představení problematiky

Ludwig Hermann, ESPP – Recyklace fosforu – pohled na Evropu

Jindřich Duras, Povodí Vltavy, ČFP – Česká fosforová platforma 

 

13:00–15:30  2. blok – Vstupy fosforu, recyklace z odpadních vod

Jan Foller, ADCHEM – Chemické srážení fosforu, praxe, možnosti, účinnost

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Znečištění vod fosforem v Horním Rakousku – původ a účinnost opatření

Dietmar Moser, úřad Dolnorakouské vlády – Fosfor v Dolním Rakousku – čísla, data, fakta

Šárka Václavková, Michal Šyc, ÚCHP AV ČR – Technologické možnosti znovuvyužití fosforu z čistírenských kalů a jejich odraz v české praxi

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Recyklace fosforu z čistírenských kalů –
možnosti optimalizovaného managementu fosforu v Rakousku

 

16:00–17:30  3. blok – fosfor v zemědělství a krajině 

Jaroslav Záhora, MENDELU – Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách

Josef Springer, zemědělská komora Dolní Rakousko – Konzervativní řízení příjmu fosforu z pohledu zemědělství

Lenka Prášková, Michaela Smatanová, ÚKZÚZ – Formy, výskyt, koloběh a hodnocení obsahu fosforu v půdách 

 

17:30–18:00  Posterová sekce

Jakob Santner, BOKU – Stanovení rozpustnosti fosforu a jeho dostupnosti pro rostliny

v různých druhotných materiálech

Jana Šulcová, Lenka Kröpfelová, ENKI – Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek v zemědělské krajině – příkladová studie rybník Horusický

Arabel Amann, TU Vienna – Environmentální dopady recyklace fosforu z odpadních vod

Arabel Amann, TU Vienna – Posouzení biologické dostupnosti partikulovaného fosforu v různých složkách životního prostředí

Jiří Jelínek, VAS Brno – Možnosti zvýšené eliminace fosforu, III. st. na ČOV Třebíč

Jan Bursík – Aplikace statkových hnojiv jako cenného zdroje fosforu a s tím spojené možnosti snížení ztrát fosforu na orné půdě

 

2. den

9:00–9:30 Shrnutí, závěrečná slova

Dušan Kosour, Povodí Moravy – Projekt revitalizace Brněnské nádrže

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. května 2019, 08:40aktualizováno 10. května 2019, 08:41 štítky: fosfor, srážení fosforu, konference,