Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Plumlov a Koryčany

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s.p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Plumlov a Koryčany. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad a to v sobotu 25. března 2017. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

Upozornění (doplněno 15. 3. 2017): Informace o zpřístupnění VD Vír a VD Mostiště ve dnech 20. a 21. dubna, které se objevily na webu Vodárenské akciové společnosti a které převzal portál Naše voda, nejsou pravdivé. V uvedeném termínu nemůže Povodí Moravy, s.p. na těchto dvou nádržích prohlídky pro veřejnost uskutečnit z důvodu stavebních prací. Věříme, že dny otevřených dveří na vodních dílech Bystřička, Koryčany a Plumlov dokáží plně vykompenzovat letošní vyjmutí VD Vír a VD Mostiště z programu oslav Světového dne vody. V dalších letech se budeme rádi podílet na organizaci a zpřístupnění obou nádrží, umožní-li to jejich technický stav.

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). Prosíme proto návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci.

Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

 

VD Bystřička: Sraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010. Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století. Více o VD Bystřička zde.

 

VD Plumlov: Sraz zájemců bude na koruně hráze u ovládací věže. Do trvalého provozu byla přehrada uvedena v roce 1936 a patří tak k nejstarším přehradám v celém povodí řeky Moravy. V letech 2009–2013 prošla svou první zásadní rekonstrukcí. Jejímu zahájení předcházelo vypuštění nádrže v roce 2009 a odtěžení sedimentů dna o objemu 236 000 m3. Více o VD Plumlov zde.

 

VD Koryčany: Sraz zájemců bude na parkovišti před bránou do areálu. Přehrada Koryčany byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Hráz je sypaná z různých materiálů, což byla tehdy v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. V komunikační štole je napojeno potrubí, které zásobuje 6 plůdkových rybníků pod hrází, 7 příkopových rybníků na odchov plůdku a 2 nádrže sloužící k odchovu a sádkování tržních ryb a rybí líheň. Součástí zařízení je i prodejna živých ryb. Více o VD Koryčany zde.

 

Povodí Moravy s.p. upozorňuje na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách www.pmo.cz.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. března 2017, 08:30aktualizováno 26. října 2017, 12:15 štítky: Světový den vody, Bystřička, Koryčany, Plumlov, den otevřených dveří,