Zúčastněte se dětské výtvarné a literární soutěže

Až do konce března můžete přihlásit díla dětí do třináctého ročníku dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, letos na téma: Voda a plavba.

Voda štětcem a básní XIII – pravidla soutěže

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005.

Téma letošního ročníku soutěže:
Voda a plavba


Komu je soutěž určena:

 • žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy 
 • v souladu se stanovenou věkovou hranicí dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy
 • v souladu se stanovenou věkovou hranicí


Věkové kategorie:

 • 1. kategorie do 6 let
 • 2. kategorie: do 8 let
 • 3. kategorie: do 11 let
 • 4. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže:

 • termín vyhlášení: 1. listopad 2017
 • termín ukončení: 31. březen 2018
 • termín vyhodnocení: 30. duben 2018
 • termín vyhlášení výsledků: 15. květen 2018

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

 • kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika
 • maximální rozměr výkresu A2
 • trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky 40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části:

 • poezie, próza
 • maximální rozsah textu na stranu formátu A4

Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno a příjmení autora
 • věk, kategorie
 • název díla
 • technika

 • adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontak

Přílohou pravidel soutěže je tabulka, do které lze povinné údaje čitelně vepsat.

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222, e-mail: frybortova@pmo.cz

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

 • v podnikovém Zpravodaji o vodě v roce 2018
 • na internetových stránkách www.pmo.cz

Důležitá upozornění:

 • práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům a budou dále využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s.p., případně budou doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.
 • Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích
 • Povodí Moravy, s.p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.)

Ocenění vítězů:

Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, který jim bude doručen na adresu školy, kterou navštěvují.

publikováno 12. března 2018, 13:21aktualizováno 14. března 2018, 06:50 štítky: literární soutěž, výtvarná soutěž, Voda štětcem a básní,