Vyhodnocení XIV. ročníku soutěže „Voda štětcem a básní“

Další ročník soutěže Voda štětcem a básní máme za sebou. Ve XIV. ročníku jsme zvolili dost náročné téma – Neplýtvej vodou. Samozřejmě jsme od začátku měli obavu, kolik škol se přihlásí, jak se děti s tématem poperou. Ale protože se jedná o téma opravdu velmi aktuální, šli jsme do toho. Navíc nám soutěž ještě zkomplikovalo GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů. To množství telefonátů a dotazů v průběhu soutěže se zdálo být nekonečné.

Nakonec všechno dopadlo až překvapivě dobře. Co se týče počtu přihlášených škol – letos se jich přihlásilo 90. Vloni bylo přihlášeno 94 škol. Takže rozdíl opravdu nepatrný. A to v loňském roce bylo téma pro tvoření naprosto skvělé – Voda a plavba.

Počet děl byl také nižší oproti loňskému roku, takže se vybíralo z 939 děl. Bylo tedy stále z čeho. A některá díla byla opravdu velmi vydařená a výběrová komise občas žasla, jak se dá téma šetření s vodou uchopit. Z naší strany tedy velká spokojenost. Jen pro představu následuje tabulka témat včetně počtu škol a děl od VI. ročníku soutěže až po ten současný XIV. 

Téma soutěže

Počet škol

Počet děl celkem

Výtvarná díla

Literární díla

VI. ročník

Voda jako živel i pomocník

33

468

372

53

VII. ročník

Pohádky o vodě

50

752

564

137

VIII. ročník

Voda různých tváří

91

1 364

1 109

138

IX. ročník

Království vody

103

1 436

1 225

139

X. ročník

Voda v české písničce

104

1 397

1 235

84

XI. ročník

Voda v historii

101

1215

1 142

73

XII. ročník

Voda a životní prostředí

87

925

863

62

XIII. ročník

Voda a plavba

94

1227

1134

93

XIV. ročník

Neplýtvej vodou

90

939

866

73

Došlé výtvarné práce jsme rozdělili dle druhu škol. To znamená, že samostatně se hodnotily základní a mateřské školy, dále základní umělecké školy a třetí kategorií byly školy speciální.

První dvě kategorie byly dále rozděleny do čtyř kategorií dle věku (viz pravidla soutěže). Školy speciální jsme rozdělili na dvě kategorie – kategorii mladší (do 15 let) a kategorii starší (nad 15 let). Tato kategorie není omezena věkem.

Prostorovou tvorbu jsme rozdělili do čtyř kategorií dle věku, pátou kategorií je opět kategorie speciální. Keramiku jsme hodnotili ve 2., 3. a 4. kategorii a také kategorii speciální. Hodnotící komise udělovala diplomy za 1., 2. a 3. místo, cenu generálního ředitele a cenu redakční rady. V několika výtvarných kategoriích byly uděleny i ceny ředitele pro správu povodí. Ve výtvarné části soutěže bylo uděleno celkem 115 cen.

Do soutěže nám byly zaslány moc pěkné obrázky ze škol, které jsou mimo region působení Povodí Moravy, s.p. Hodnotící komise některé z nich vybrala. Autoři obdrží pamětní list za účast v soutěži.

Co se týče literární části soutěže, zde byla díla rozdělena na poezii a prózu. U prózy komise udělila ceny dětem ve ve 2.-4. kategorii, u poezie ve 3. a 4. věkové kategorii. Výběrová komise v kategorii literárních děl udělila celkem 20 cen.

Do soutěže se, stejně jako v loňském roce, přihlásily i děti ze ZŠ při Dětské Fakultní nemocnici Brno, Černopolní. Na ZŠ do nemocnice pošleme dětem jako poděkování výtvarné potřeby.

Výsledky jednotlivých kategorií výtvarné a literární části soutěže Voda štětcem a básní naleznete v přehledných tabulkách. Fotografie všech vítězných děl jsou zveřejněny na webu Povodí Moravy, s.p. – www.pmo.cz a průběžně budou prezentovány také na stránkách Zpravodaje o vodě. Vybraná výtvarná díla budou vystavena v prostorách budovy ředitelství podniku, závodů a provozů.

Vítězové soutěže obdrží věcné ceny a diplomy; ostatní děti všech zúčastněných škol obdrží jako poděkování za účast v soutěži drobné dárkové předměty. Všem školám bude zaslán dopis GŘ se sdělením výsledků umístění jejich školy v soutěži. Všechny školy obdrží také speciální přílohu časopisu Zpravodaj o vodě, která je věnována právě vyhodnocení soutěže Voda štětcem a básní.

VYHODNOCENÍ XIV. ročníku soutěže NEPLÝTVEJ VODOU –

přehled cen

VÝTVARNÁ ČÁST:

1. kategorie / ZŠ a MŠ

1. místo

Mia Ella Umlauf

Neplýtvej vodou v koupelně!

MŠ Žešov, Prostějov

2. místo

Ema Jochová

Voda nad zlato – dlouhá fronta na vodu

MŠ Újezd u Rosic

3. místo

třída Berušky

Šetříme s vodou

ZŠ a MŠ Drnovice

Cena GŘ

Terezka Šimíková

Koťátka se vydala hledat vodu

MŠ Komenského, Uherské Hradiště

Eliška Partyšová

Sucho je velké nebezpečí pro všechny lidi i zvířátka

MŠ Komenského, Uherské Hradiště

Cena RR

Zdeněk Strašák

Voucher na 1000 l vody pro kapra a pro štiku

MŠ Újezd u Rosic

Veronika Pospíšilová

Voda potřebná pro kytičky

MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

Zuzana Dvořáková

Smutné kytičky se dívají, jak se děti koupají

MŠ Jasínkova, Přerov

Nella Hana Goralová

Neplýtvej vodou, a tak se sprchuj

MŠ Jasínkova, Přerov

1. kategorie ZUŠ

1. místo

Gabriela Konstantová

Ruce na vodě – hlava v pohodě

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

2. místo

Veronika Štrajtová

Bazének

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

3. místo

Kateřina Stenchláková

Zaléváním konví ušetřím vodu

ZUŠ M. Stibora, Olomouc

2. kategorie / ZŠ a MŠ

1. místo

Liana Němcová

Země i voda v našich rukách

ZŠ a MŠ Kanice

2. místo

Karolína Klapalová

Barbora Veselá

Aneta Tunkrová

Šetření vodou

ZŠ Velká Bíteš

3. místo

Anna Opršalová

Neplýtvej vodou! Zalévej dešťovkou!

ZŠ Brněnec

Cena GŘ

Žaneta Malášková

Země i voda v našich rukách

ZŠ a MŠ Kanice

Cena RR

Anna Voždová

Co s námi bude?

ZŠ Slovácká, Břeclav

Veronika Buriánová

Zalévej dešťovkou

ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota

2. kategorie ZUŠ

1. místo

Zora Planetová

Takto šetři, maminko!

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

2. místo

Kateřina Hradilová

Zaléváním konví ušetřím vodu

ZUŠ M. Stibora, Olomouc

3. místo

Michaela Mrázová

Následky vodovodního kohoutku

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Cena GŘ

Adéla Padrtová

Tatínek půjde do polepšovny

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Cena RR

Darja Doleželová

I zvířátka potřebují vodu

ZUŠ M. Stibora, Olomouc

Laura Lindnerová

Zvířátka potřebují vodu

ZUŠ M. Stibora, Olomouc

3. kategorie / ZŠ a MŠ

1. místo

Diana Volková

Neplýtvej vodou!

ZŠ Klenovice na Hané

2. místo

Marián Žák

… za 500 let

ZŠ Vrchní, Opava

3. místo

Eliška Fárková

Panáček Šetřivoda

ZŠ T.G.M., Bystřice nad Pernštejnem

Cena GŘ

Annemarie Gräber

Zaprší konečně?

Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám.

Dorota Haušková

Neplýtvej vodou – je nádherná a potřebná

Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám.

Anežka Žižková

Voda znamená život

ZŠ Slovácká, Břeclav

Cena RR

Anna Žůrková

Neplýtvej vodou – hrozí sucho!

Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám.

Zuzana Cábová

Neplýtvej, přemýšlej – vody jenom přiměřeně

ZŠ Křížná, Valašské Meziříčí

Radim Pospíšil

(Ne) šťastná plavba na moři

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

kolektiv 3. třídy

Neplýtvej vodou – cedule na kliku do hotelu

ZŠ Brněnec

3. kategorie ZUŠ

1. místo

Veronika Kohoutková

Voda nad šťávu

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

2. místo

Anna Kopřivová

Neplýtvejte vodou

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

3. místo

Zuzana Štouračová

Bez vody se nedá žít

SZUŠ R. Chmelové, Brno

Cena GŘ

Josef Tomášek

Voda je vzácná!

ZUŠ M.Stibora, Olomouc

Eliška Soušková

Voda v Africe je vzácná!

ZUŠ M.Stibora, Olomouc

Cena RR

Helena Nováková

Farma bez vody

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Anna Pernicová

Domácí rybníček

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Rostislav Bouda

Zamysleme se!

ZUŠ R.Firkušného, Napajedla

Michaela Kupková

Bez vody není život!

ZUŠ M. Stibora, Olomouc

4. kategorie / ZŠ a MŠ

1. místo

Eliška Skybová

Kristýna Kleiblová

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne

ZŠ Komenského I, Zlín

2. místo

Adéla Jelínková

Lidé v nouzi, bez vody se nedá žít

ZŠ Seifertova, Jihlava

3. místo

Ella Toboláková

Odpolední koupel

ZŠ Komenského I, Zlín

Cena GŘ

Tereza Pospíšilová

Poslední cesta

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

kolektiv 6. B

Vody je málo

ZŠ a MŠ Milénova, Brno

cena ŘSP

Jakub Klímek

Voda dává život

ZŠ Zlín-Malenovice

Michal Pavlů

S vodou je zábava

ZŠ Zlín-Malenovice

Václav Poslušný

V láhvi

ZŠ Zlín-Malenovice

Cena RR

Šárka Marušková

Bez vody není život

ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno

Natálie Pagáčová

Voda není samozřejmost

ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota

Nikol Bezucká

Paní vod

ZŠ Slovácká, Břeclav

4. kategorie ZUŠ

1. místo

Eliška Hurytová

Koupat se ve vaně není „in“!

ZUŠ M.Stibora, Olomouc

2. místo

Eliška Jančíková

Voda je život, musí se šetřit!

ZUŠ M.Stibora, Olomouc

3. místo

Anna Mojžíšová

Chytrá rada

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Cena GŘ

Anna Velísková

Zamysleme se!

ZUŠ R.Firkušného, Napajedla

Speciální kategorie – mladší žáci

1. místo

Gino Bandy

Přehrada – zásobárna vody

MŠ, ZŠ a PŠ Vídeňská, Brno

2. místo

Lucie Mrázová

Síla života

MŠ a ZŠ Herbenova, Břeclav

3. místo

Leona Španková

Ani kapka nazmar

MŠ, ZŠ a DD Ivančice

Cena GŘ

Sebastian Dirda

Neplýtvej vodou

MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka, Brno

Aneta Palyusiková

Neplýtvej vodou

MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka, Brno

Pavel Matějíček

Neplýtvej vodou

MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka, Brno

cena ŘSP

Adéla Potůčková

Skupenství vody – oceán

ZŠ spec., PŠ a DD Vřesovice

Adéla Potůčková

Skupenství vody – mlha

ZŠ spec., PŠ a DD Vřesovice

Adéla Potůčková

Skupenství vody – led

ZŠ spec., PŠ a DD Vřesovice

Cena RR

Gino Bandy

Zalévání dešťovkou

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

Viktor Kočí

Zalévání

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

Stanislav Palán

Život bez vody

MŠ a ZŠ Herbenova, Břeclav

Speciální kategorie – starší žáci

1. místo

Tomáš Procházka

Voda

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

2. místo

Karolína Bracková

Šetři vodu pro přírodu

MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka, Brno

3. místo

Kristýna Kratochvílová

Sprcha místo vany

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

Cena GŘ

Katka Malá

Úsporné praní

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

Cena ŘSP

Nikola Bujková

Zalévání vodou z potoka

ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno

Cena RR

Natálie Danielová

Naděje

MŠ a ZŠ Herbenova, Břeclav

Denisa Vršková

Bazén není nutnost

MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka, Brno

PROSTOROVÁ TVORBA – 1. kategorie

1. místo

třída Sovičky

Každá kapka dobrá

ZŠ a MŠ Drnovice

2. místo

třída Veverky

Plýtvání vodou způsobuje vysychání

ZŠ a MŠ Drnovice

3. místo

Ondřej Chaloupka

Tomáš Balabán

Z okapu nebo kohoutku

ZŠ Troubsko

Cena GŘ

třída Sovičky

Každá kapka dobrá

ZŠ a MŠ Drnovice

Cena RR

Lucie Trnková

Zadrž vodu

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

Kateřina Vorlíčková

Zadrž vodu

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

Sofie Růžičková

Zadrž vodu

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

PROSTOROVÁ TVORBA – 2. kategorie

1. místo

Sára Kanioková

Sofie Chaloupková

Neposlušný kohoutek

ZŠ Troubsko

2. místo

kolektiv žáků 1. roč.

Voda žaluje a prosí

ZŠ a MŠ Drnovice

3. místo

Leona Jakubcová

Zadrž vodu

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

Cena GŘ

kolektiv žáků 2. roč.

Zásady vodníka Šetřílka

ZŠ a MŠ Drnovice

Cena RR

kolektiv žáků 1., 2. a 3. třídy

Neplejtvák

ZŠ a MŠ Žatčany

PROSTOROVÁ TVORBA – 3. kategorie

1. místo

Jan Poul

Lucie Váchová

Zuzana Jančíková

Markéta Jančíková

Bez vody to nejde

ZŠ Seifertova, Jihlava

2. místo

Kristýna Páralová

Každá kapka pomáhá

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

3. místo

Sara Rousová

Tereza Kotenová

Utáhněte kohoutky!

ZŠ Seifertova, Jihlava

Cena GŘ

kolektiv žáků 3. ročníku

Povídání o vodě

ZŠ a MŠ Drnovice

Cena RR

Veronika Vorlíčková

Zadrž vodu

ZŠ a MŠ Drnovice, Orel jednota Drnovice

PROSTOROVÁ TVORBA – 4. kategorie

1. místo

Lucie Havlíčková

Markéta Jonášová

Kateřina Gregůrková

Neplýtvej vodou a vypínej kohoutek!

ZŠ Bílovice nad Svitavou

2. místo

kolektiv 6. A

Harry koník – ví, jak šetřit vodou

ZŠ T.G.M. Bystřice nad Pernštejnem

3. místo

kolektiv žáků

Začínáme u sebe

ZUŠ Velká Bíteš

Cena GŘ

kolektiv

Neplýtvejte vodou

ZŠ Újezd u Brna

PROSTOROVÁ TVORBA – speciální kategorie

Cena GŘ

Simona Kovářová

Pavel Pašek

Dominik Novotný

Nikolas Michna

Ivana Erlichová

Smutný kapající kohoutek

MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov

KERAMIKA – 2. kategorie

Cena GŘ

kolektiv žáků

Plýtvání vodou

ZŠ a MŠ Moravské Knínice

kolektiv žáků

I při koupání se dá šetřit

ZŠ a MŠ Moravské Knínice

KERAMIKA – 3. kategorie

Cena GŘ

Natálie Smutná

Kapka vody

ZUŠ Velká Bíteš

KERAMIKA – 4. kategorie

Cena GŘ

Vít Bobuš

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Marie Kopřivová

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Paris Chalivopulos

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Anna Mojžíšová

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Matěj Smýkal

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Klára Losová

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Jan Szép

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Milan Janda

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Veronika Benešová

Voda je život

ZUŠ Trnkova, Brno-Líšeň

Natálie Trojanová

Kapka vody

ZUŠ Velká Bíteš

Cena RR

Sofie Valigurová

Déšť

ZUŠ Uničov

Linda Slováková

Vláha

ZUŠ Uničov

KERAMIKA – speciální kategorie

Cena GŘ

Adéla Fričová

Vodněnka

ZŠ Želešice

Školy mimo region PM

Pamětní list

Eliška Reiningerová

Uvězněná v láhvi

ZUŠ Podbořany, okres Louny

Šárka Pumrlová

Voda je život, šetřete s ní

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Tomáš Pumrle

Vodu potřebují lidí, rostliny, živočichové

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Mikuláš Štěpán Povondra

Malá dešťová víla přinesla do studánky vodu

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Klára Vévodová

Voda v krajině

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Milan Nguyen Huu Thien 

Voda…

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Patrick William Mc Gaffin

Šetřete vodou, nenechte vysychat krajinu

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Marek Bílý

Voda v krajině

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

Libuše Sládková

Voda ve studánce

Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno

LITERÁRNÍ TVORBA:

2. kategorie PRÓZA

cena RR

Laura Huťová

O vodníkovi Pepovi

ZŠ Slovácká, Břeclav

3. kategorie PRÓZA

1. místo

Adéla Heráková

Záhada tůňky

ZŠ Slovácká, Břeclav

2. místo

Oldřich Václavek

Sen

ZŠ Jevíčko

3. místo

Dominika Jungová

O smutné kapce

ZŠ a MŠ J.Úprky, Hroznová Lhota

cena GŘ

Tomáš Brhel

O tom, jak Petr šetřil vodou

ZŠ Slovácká, Břeclav

cena RR

Sára Gašicová

Jsem voda

ZŠ Zdounky

4. kategorie PRÓZA

1. místo

Filip Mucha

Samá voda

ZŠ Novoměstská, Brno

2. místo

Viktorie Linhartová

Voda nad zlato

ZŠ a DDM Krasohled, Zábřeh

3. místo

Kristýna Rychnovská

Plýtvání se nevyplácí, je z něj mnoho škody

ZŠ Novoměstská, Brno

cena GŘ

Andrea Skalníková

Vila Blue

ZŠ T.G.M., Bystřice nad Pernštejnem

cena RR

Julie Andreášová

Naplněný bazén

ZŠ Novoměstská, Brno

3. kategorie POEZIE

1. místo

Tomáš Buršík

Daniel Jirásek

Neplýtvej vodou!

ZŠ a MŠ Dolní Loučky

2. místo

Barbora Čížková

Kapka vody

ZŠ Zlín-Malenovice

3. místo

Bohdana Hermanová

Voda

ZŠ Mikulov

cena GŘ

Barbora Hošková

Pár dobrých rad

ZŠ Dolní Loučky

4. kategorie POEZIE

1. místo

Vojtěch Drozd

Šetřete vodou

Gymnázium J.Blahoslava, Ivančice

2. místo

Kristian Pavlinec

Dešťovka

ZŠ Mikulov

3. místo

Kateřina Jiráková

Neplýtvej vodou

Gymnázium a obch.akad. Bučovice

Cena GŘ

Eva Třísková

Jaké by byly pohádky bez vody

Gymnázium J.Blahoslava, Ivančice

Cena RR

Petr Kvasnička

Voda

Gymnázium J.Blahoslava, Ivančice

 

publikováno 15. května 2019, 12:45aktualizováno 17. května 2019, 07:40 štítky: výtvarná soutěž, soutěž pro děti, literární soutěž, Voda štětcem a básní,