Starosty z Brněnska zajímaly problémy se suchem

Dvě desítky starostů z Brněnska a Blanenska přijaly pozvání státního podniku Povodí Moravy na další společné jednání, které otevřelo diskuzi také nad aktuálním tématem sucha.

Vodohospodáři prezentovali starostům problémy s péčí o vodní toky a vodní nádrže, zejména opakované těžení nánosů z jejich koryt. Toto setkání však otevřelo diskuzi také nad aktuálními problémy spojenými se suchem. Jednalo se zejména o dodržování manipulačních řádů jednotlivými subjekty a kontrolu nad podmínkami stanovenými v povolení k nakládání s vodami. „Prostřednictvím dnešního setkání jsme nastínili jednotlivým starostům řešení těchto problémů a nabídli jsme jim naši spolupráci,“ uvedl ředitel pro správu povodí (PM) Dr. Ing. Antonín Tůma.

publikováno 8. září 2015, 13:48aktualizováno 14. října 2015, 08:00 štítky: setkání se starosty, závod Dyje,