Předběžná tržní konzultace má zajistit vyšší transparentnost v oblasti veřejných zakázek PM

Pro zvýšení transparentnosti a otevřenosti v oblasti veřejných zakázek využilo Povodí Moravy, s.p. předběžnou tržní konzultaci. Zadavatel má předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, možnost s dodavateli komunikovat. Díky tomu může zjistit jejich možnosti a návrhy řešení. Dochází tak ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a k získání relevantních a objektivních informací o možnostech na trhu. Díky předběžné tržní konzultaci lze optimálně specifikovat nastavení daného zadávacího řízení. 

„Předběžnou tržní konzultaci jsme realizovali zatím ve dvou případech – jednak na DMS a elektronickou spisovou službu a pak k dodávce osobních ochranných pracovních pomůcek. Díky tomu se nám podařilo identifikovat oblasti, které by mohly být při vypsání veřejné zakázky problematické. Pro účastníky je to dostatečně otevřený prostor pro dotazy k podmínkám veřejné zakázky a tím je budována důvěra obou stran,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Připomínky a poznatky z předběžné tržní konzultace budou zapracované do zadávací dokumentace, součástí bude také zápis z konzultace. Povodí Moravy, s.p. se tak připojilo například k Ministerstvu zemědělství, nebo Lesům ČR, které předběžnou tržní konzultaci také využívají.

 

publikováno 3. září 2015, 07:45 štítky: transparentnost, veřejné zakázky, předběžná tržní konzultace,