Povodí Moravy zvyšuje transparentnost a otevřenost v oblasti veřejných zakázek

Na webových stránkách státního podniku Povodí Moravy je nově zveřejněný „Přehled připravovaných veřejných zakázek“, které vypíše státní podnik ve 3. a 4. čtvrtletí 2015. 

V přehledu jsou uvedené akce s předpokládanou hodnotou nad 200 000 Kč bez DPH (s výjimkou stavebních realizací akcí spadajících do třetí etapy protipovodňových opatření). Obdobný seznam byl až dosud pouze interním neveřejným dokumentem.

„Tyto kroky jsou další snahou Povodí Moravy, s.p., o zvýšení transparentnosti a otevřenosti v oblasti veřejných zakázek, které navazují na Protikorupční program přijatý 1. července 2014,“ řekl generální ředitel Jan Hodovský a dodal: „také očekáváme velký zájem lokálních či pro PM nových dodavatelů a věříme, že tyto aktivity povedou ke zvýšení zdravého konkurenčního prostředí, úsporám veřejných prostředků a omezení „kšeftování se seznamy“.

Přehled má informativní charakter pro všechny kvalifikované dodavatele a je volně přístupný na stránkách: www.pmo.cz nebo pod tímto odkazem: http://www.pmo.cz/download/prehled-pripravovanych-vz-2015.pdf. Povodí Moravy, s.p., předpokládá, že bude docházet k průběžným aktualizacím tohoto přehledu i pro následující období.

Povodí Moravy, s.p., v nejbližších dnech rozešle doposud evidovaným dodavatelům „FORMULÁŘ DODAVATELE PRO EVIDENCI KVALIFIKOVANÝCH FIREM“, který povede k průběžné aktualizaci odborných informací o jejich vybavení, kvalifikacích i referencích a rozšíření databáze pro oslovování kvalifikovaných dodavatelů. V případě, že dodavatel neobdrží formulář od Povodí Moravy, s.p., je možné vyplnit ho a zaslat na mail: dodavatel@pmo.cz, čímž dojde k zařazení dodavatele do databáze. Formulář je také volně přístupný na stránkách www.pmo.cz.

publikováno 4. srpna 2015, 13:04aktualizováno 13. srpna 2015, 09:00 štítky: veřejné zakázky, formulář, výběrové řízení, transparentnost,