Povodí Moravy odtěžilo štěrky z řeky Bečvy v Přerově

Povodí Moravy, s.p. využilo každoroční srážky na jezu Přerov, tedy vyhrazení jezové konstrukce a poklesu hladiny v nadjezí, a provedlo těžbu nánosů, kontrolu stavu jezu a další nezbytné opravy.

Z preventivních důvodů jsme provedli těžení problematických nánosů v lokalitě U loděnice, kde byly nasazeny dva kráčející bagry a v lokalitě u jezu Přerov, kde byly nasazeny dva velké pásové bagry. Mimo to, naši zaměstnanci sbírali odpady z toku a odstranili kmeny z celoročně nedostupných částí koryta. Provedli také nezbytné stavební udržovací práce na jezovém tělese. 

Srážka jezu probíhala od 24. 7. do 31. 7. 2015, kdy začalo opětovné napouštění jezové zdrže.

Povodí Moravy celkem vytěžilo 5 000 tun nánosů, a tím zvýšilo průtočný profil a kapacitu koryta řeky Bečvy. Jedná se o preventivní přípravu koryta na zimní a jarní ledochody. 

Akce probíhala s udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody. Po stránce ekologické na danou akci dohlížel odborný biologický dozor, který monitoroval vypuštěné nadjezí jezu Přerov a dle potřeby upravuje postup prací.

Fotografie pro média:

Povodí Moravy odtěžilo štěrky z řeky Bečvy v Přerově

stáhnout originál (JPG, 493 kB)
stáhnout popis (TXT)

Povodí Moravy odtěžilo štěrky z řeky Bečvy v Přerově

stáhnout originál (JPG, 467 kB)
stáhnout popis (TXT)

Povodí Moravy odtěžilo štěrky z řeky Bečvy v Přerově

stáhnout originál (JPG, 514 kB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 30. července 2015, 08:48aktualizováno 13. srpna 2015, 13:09 štítky: jez Přerov, těžba sedimentů, srážka jezu,