Povodí Moravy připravuje 12 projektů revitalizačních opatření

Celkem 12 projektů na revitalizaci vodních toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření připravuje aktuálně Povodí Moravy, s.p. Největší akce se týkají povodí řek Bečvy a Moravy pod Olomoucí a v případě získání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude celková výše investic přesahovat 1,12 mld. Kč. Konkrétní projekty byly projednány a vybrány na závěrečném jednání se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

V průběhu měsíce srpna vedlo Povodí Moravy, s.p. sérií pracovních jednání s regionálními pracovišti AOPK ČR, na kterých byla konzultována příprava více než 70 revitalizačních projektů. Z těchto projektů bylo po vzájemné dohodě vybráno 12 finálních projektů, u kterých bude nyní Povodí Moravy, s.p. žádat o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). „Našim cílem je úspěšně připravit a realizovat co největší množství projektů, které přispívají nejen k dobrému ekologickému stavu řek a potoků, ale jsou i nezbytným opatřením v době klimatických extrémů,“ přibližuje význam projektů generální ředitel Jan Hodovský.

Nejvíce projektů zasahuje do Olomouckého a Jihomoravského kraje. Jedná se například o tři akce v povodí řeky Bečvy, přírodě blízké protipovodňové opatření na pravém břehu řeky Moravy pod Olomoucí a revitalizaci konce vzdutí a toku nad vodním dílem Luhačovice.

Akce budou uplatněny do 13. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny. Žádosti o podporu jsou přijímány ve formě zpracovaných investičních záměrů do 31. prosince 2016.

Ilustrační foto – příroděblízká sanace nátrže řeky Bečvy u Slavíče (2012)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. září 2016, 08:15aktualizováno 8. září 2016, 08:16 štítky: protipovodňová opatření, přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizace, revitalizační opatření,