Povodí Moravy představilo veřejnosti přehradu Bystřičku i vodní elektrárnu Ivančice

Netradiční možnost nahlédnout do útrob malé vodní elektrárny Ivančice i prohlídka přehrady Bystřičky přilákala stovky zájemců z řad veřejnosti. Pracovníci státního podniku Povodí Moravy uspořádali na vodních dílech den otevřených dveří, který se konal 19. března u příležitosti Světového dne vody a 50. výročí založení Povodí Moravy, s. p.

Den otevřených dveří umožnil zájemcům nahlédnout do zázemí jedné z nejstarších vodních nádrží u nás i vybavení nově rekonstruované vodní elektrárny. Zatímco přehrada Bystřička veřejnosti předvedla vypouštěcí věž na obtokové štole, strojovnu s malou vodní elektrárnou pod hrází, injekční štolu pod tělesem hráze i nově vybudovaný bezpečnostní přeliv pro převedení desetitisícileté vody, malá vodní elektrárna Ivančice návštěvníky nalákala na dvě Kaplanovy turbíny s výkonem tři sta dvacet kiloWattů a další náležitosti vodní elektrárny. Energie, kterou vyrobí, by stačila na celkový provoz vesnice s dvěma sty padesáti rodinnými domy.

I přes chladné počasí navštívilo vodní díla několik stovek lidí. Deny otevřených dveří výrazně přispěly k informovanosti široké veřejnosti o vodních dílech i o činnosti Povodí Moravy, s.p. O zajímavostech a technických údajích přehrady i elektrárny návštěvníky během prohlídek informovali pracovníci Povodí Moravy, s. p. Ti svůj výklad zaměřili nejen na technická data, ale také na zajímavosti z historie a současnosti vodních děl. Deny otevřených dveří na vodních dílech provázela zpřísněná bezpečnostní opatření.

Přehrada Bystřička je jedna z nejstarších vodních nádrží v České republice, byla vybudována v letech 1907-1912. V šedesátých letech minulého století na ní proběhla důležitá rekonstrukce, další významné pak v letech 2005 a 2010. Přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku minulého století a soubor původních staveb přehrady dnes nese status kulturní památky.

Malá vodní elektrárna na řece Jihlavě v Ivančicích dodává elektřinu do energetické sítě od roku 2001. Ekologickou výrobou elektřiny přispívá ke zlepšení životního prostředí. Malá vodní elektrárna Ivančice byla po své rekonstrukci uvedena do zkušebního provozu v únoru tohoto roku. 

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 22. března 2016, 13:03aktualizováno 26. října 2017, 12:15 štítky: Den otevřených dveří, Bystřička, Ivančice,