Letošní výtvarná a literární soutěž se zaměří na sucho

Povodí Moravy, s. p. vyhlašuje již čtrnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní. Pro tento ročník soutěže zvolil státní podnik téma zaměřené na aktuální problematiku: Neplýtvej vodou, aneb bez vody to prostě nejde!

Žáci by se tedy měli zaměřit nejen na to, jak hospodárně nakládat s vodou, ale celkově na literární a výtvarné vyobrazení sucha, nedostatku vody a toho, jak moc je důležitá každá kapka této životodárné kapaliny. 

 

Pravidla soutěže

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005.

Téma letošního ročníku soutěže:

Neplýtvej vodou, aneb bez vody to prostě nejde!

Sucho

Nedostatek vody

Komu je soutěž určena:

 • žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí
 • dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí

Věkové kategorie:

 • 1. kategorie do 6 let
 • 2. kategorie: do 8 let
 • 3. kategorie: do 11 let
 • 4. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže:

 • termín vyhlášení: 1. listopad 2018
 • termín ukončení: 31. březen 2019
 • termín vyhodnocení: 30. duben 2019
 • termín vyhlášení výsledků: 15. květen 2019

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

 • kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika
 • maximální rozměr výkresu A2
 • trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky 40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části:

 • poezie, próza
 • maximální rozsah textu na stranu formátu A4

Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno a příjmení autora
 • věk, kategorie
 • název díla
 • technika
 • adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontakt

Přílohou pravidel soutěže je tabulka, do které je třeba povinné údaje čitelně vepsat.
Organizátor akce umožní přijetí soutěžních děl od kolektivu autorů (např. celé třídy), kdy jako
povinné údaje stanoví označení skupiny autorů (třída), počet autorů ve skupině, věková kategorie, název díla, technika, adresa školy, kontakt a jméno vyučujícího pedagoga.


Adresa pro doručení soutěžních prací:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada
tel.: 541 637 222
e-mail: frybortova@pmo.cz

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895