Konference věnovaná Baťáku a lavička J. A. Bati

Přesně před 80 lety, 3. prosince 1938, proplula nově vybudovaným plavebním a závlahovým kanálem, vedoucím z Otrokovic do Rohatce, první loď. Tehdy se začala psát historie plavební cesty Baťův kanál. Kulaté narozeniny Baťův kanál oslavil takřka na den přesně odhalením dřevěné sochy Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti a konferencí, věnované této vodní cestě. 

Dřevěná lavička s dřevěnou sochou Jana Antonína Bati tak rozšířila stávající šestici dřevěných soch umístěných podél Baťova kanálu. Ty vznikly v roce 2012 v dílnách řezbářů z okolí Strážnice pro podporu tradiční řezbářské aktivity regionu. Tvůrcem nové sochy je taktéž známý strážnický řezbář Tomáš Měsíček, který je – stejně jako autoři zbývajících dřevěných skulptur – žákem známého lidového řezbáře Františka Gajdy. 

Po odhalení lavičky, kterého se spolu s generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p. Václavem Gargulákem, zhostil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, následoval přesun do Starého Města, kde odstartovala konference Baťův kanál 80. Ta byla členěna do tří odborných částí, které se věnovaly historii, současnosti a budoucnosti Baťova kanálu. 

V bloku věnovaném historii, který se zabýval Baťovým kanálem z období již před jeho vznikem až po jeho obnovu, promluvil David Valůšek ze Státního okresního archivu ve Zlíně, ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p. a také poradce prezidenta republiky Petr Forman. 

V druhém bloku, který se vztahoval k současnosti, pohovořila ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová o rozvoji a trendech v oblasti plavebního provozu, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek přednesl informace o úspěšnosti a oblibě Baťova kanálu v oblasti rekreačního využití a správce Baťova kanálu Čestmír Daňhel z Povodí Moravy, s. p. se podělil o zkušenosti s náročností údržby a oprav této vodní cesty. 

Třetí blok, namířený do blízké i vzdálené budoucnosti, stavěl na potenciálu, možnostech a plánech Baťova kanálu. Plánovaný rozvoj v blízké budoucnosti s akcentem na nutnost spolupráce všech zainteresovaných představil Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p. Jím zmíněné projekty, jejichž realizací dojde k prodloužení Baťova kanálu, podrobněji popsal Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest. O rozvoji rekreační plavby v Evropě, současných trendech v lodní dopravě, ale také o potenciálu Baťova kanálu mluvil v závěrečné přednášce Tomáš Kolařík ze společnosti Plavba a vodní cesty o. p. s.  

Konferenci doplnil zajímavým výkladem světoznámý architekt Martin Rajniš, jehož Huť architektury zpracovala studii propojení cyklotras v místě křížení Baťova kanálu s řekou Moravou ve Vnorovech formou transbordéru. 

V rámci diskuse se o své vzpomínky na uplynulá léta obnovy podělila řada přímých účastníků. 

V komorním duchu konference věnované Baťově kanálu a jeho nejbližším tak padlo nejen mnoho zajímavých informací, ale také zcela konkrétní závazky. Jan Antonín Baťa jednou prohlásil: „Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bezohledně.“ A právě víra v lidi a práci stála nejen za vznikem Baťova kanálu, ale také za jeho obnovou a je stvrzeno, že bude stát i za jeho budoucností.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 5. prosince 2018, 17:37aktualizováno 6. prosince 2018, 08:31 štítky: Baťův kanál, konference,