Konference českých a rakouských vodohospodářů představila nové projekty

„Kdo chce k pramenům, musí plout proti proudu“ bylo mottem jubilejního pátého ročníku společné česko-rakouské konference „Dyjské vodohospodářské dny“, která se konala ve Vranově nad Dyjí. Přes sedmdesát vodohospodářů z obou zemí jednalo o rozšíření spolupráce v oblasti ochrany vod a v oblasti ochrany společného příhraničního regionu před povodněmi.

Odborníci z Rakouska prezentovali rozsáhlý projekt LIFE March, který se věnuje revitalizaci toku Moravy v úseku Zwerndorf – Markthof. Jeho cílem je obnovit přirozenou dynamiku řeky, opětovně navázat čtyři uměle oddělená boční ramena a poskytnout tak vhodná stanoviště chráněným rostlinným i živočišným druhům. Druhým zajímavým rakouským projektem je LIFE Projekt „Sterlet“ – projekt na obnovení populace jesetera v rakouském úseku Dunaje. Kromě samotného odchovu počítá projekt také s ročním vypouštěním nejméně 10 000 jedinců do dolního toku Dunaje a řeky Moravy a se založením populace nejméně 6 000 dospělých jedinců schopných rozmnožování. „Jeseter malý se velmi vzácně vyskytuje také v řece Moravě a dolní Dyji. Myšlenku obnovy jeho populace jsme se proto rozhodli podpořit a do oblasti soutoku řek Moravy a Dyje ještě letos vysadíme cca 5 000 jedinců, kteří se vylíhli ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji,“ říká generální ředitel Jan Hodovský.

Čeští vodohospodáři na konferenci prezentovali své zkušenosti s extrémním suchem v roce 2015 a zejména vlivem nádrží, díky kterým se dařilo zajišťovat průtok v řece Moravě i mimo naše území. Zcela netradiční pak byla pro obě strany přednáška Marka Orko Váchy, přednosty Ústavu Etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se dotkla širší problematiky environmentální etiky.

Společný projekt setkávání vodohospodářů z obou stran hraničních řek vznikl v roce 2012 a jeho první dva ročníky byly podporovány Fondem malých projektů z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Po ukončení projektu však tradice setkávání neskončila a navazující ročníky udržují a rozvíjejí společnou snahu o prohlubování vztahů a zvýšení kvality informací při povodních na jižní Moravě a v Rakousku. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. září 2016, 07:19aktualizováno 6. září 2016, 07:21 štítky: Dyjské vodohospodářské dny,