Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za téměř 40 mil. Kč

Státní podnik Povodí Moravy právě dokončil stavební práce na 1,8 km dlouhém úseku ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje, které zajistí její stabilitu a zabrání narušení hráze činností bobra evropského.

Práce trvaly téměř rok a zahrnovaly opravu stávajícího opevnění a svahu nebo vybudování odvodňovacího příkopu. V ose hráze byla zaražena 6 m vysoká štětová stěna. „Právě štětová stěna by měla předejít škodám, které způsobuje bobr evropský tím, že v hrázích vyhrabává své nory a narušuje tak jejich stabilitu,“ popsal výhodu zvoleného technického řešení generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Náklady na akci, které jsou provedeny od jezu Poštorná po zaústění odlehčovacího ramene do Dyje činily 38,7 mil. Kč. Hrazeny byly z 85% z prostředků fondu Evropské unie, z 5% příspěvkem z Operačního programu Státního fondu životního prostředí ČR a 10% příspěvkem Povodí Moravy, s.p. 

 

Fotografie pro média:

Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za tém

stáhnout originál (JPG, 688 kB)
stáhnout popis (TXT)

Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za tém

stáhnout originál (JPG, 640 kB)
stáhnout popis (TXT)

Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za tém

stáhnout originál (JPG, 410 kB)
stáhnout popis (TXT)

Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za tém

stáhnout originál (JPG, 567 kB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 27. srpna 2015, 10:08aktualizováno 27. srpna 2015, 10:11 štítky: bobr evropský, ochranná hráz, Odlehčovací rameno Dyje, štětová stěna,