Čeští a rakouští vodohospodáři jednali o společných opatřeních na hraniční řece Dyji

Šest desítek vodohospodářů z České republiky a Rakouska jednalo na dvoudenní konferenci v Raabs an der Thaya o spolupráci na hraničních tocích a ochraně vod na řece Dyji. Čtvrtý ročník konference „Dyjské vodohospodářské dny“ se věnoval hlavně sedimentům, kvalitě povrchových vod a problematice migrace živočichů, zejména ryb, přes jezy a příčné stavby.

Odborníci z Rakouska představili návrh elektráren, které jsou vhodnější pro migraci ryb a obecně se věnovali právě vlivu hydroenergetiky na ryby a vodní živočichy. Jako velký problém označili rakouští vodohospodáři usazování sedimentů v tocích, kdy na jedné straně dochází k obrovskému hromadění materiálu korytech a na straně druhé k jeho vymílání z břehů. „Díky společnému jednání s kolegy z Rakouska si uvědomujeme, jak je diskuse nad těmito tématy důležitá, i proto má tato konference podtitul Voda nezná hranice,“ upřesnil ředitel pro správu povodí (Povodí Moravy, s.p.) Antonín Tůma.

V rámci dosavadní spolupráce odborníků na obou březích řeky Dyje financovaných z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika vznikly už tři velké projekty. Mezi dokončené projekty patří „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, který výrazně zkvalitnil předpovědní a povodňovou službu v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Cílem projektu „Vranovská Dyje“ byla analýza stavu znečištění a návrh opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody v nádržích Vranov a Znojmo. K dalším z projektů příhraniční spolupráce patří Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“. Cílem projektu je navrhnout optimalizaci řízení poldru Soutok při povodňových situacích. 

publikováno 7. září 2015, 12:33aktualizováno 9. září 2015, 08:27 štítky: Dyjské vodohospodářské dny, Rakousko, seminář,