Slavnostní položení základního kamene PPO Velké Meziříčí

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík spolu se starostou města Velké Meziříčí Radovanem Necidem a zástupci sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“ zahájili přípravné práce na stavbě protipovodňové ochrany poklepem na základní kámen, který se uskutečnil 14.11.2012. Stavba má ochránit město až před stoletými průtoky na řekách Oslavě a Balince. Náklady 170 milionů Kč pokryje dotace Ministerstva zemědělství. Součástí opatření budou vedle zvýšení kapacity obou toků například ochranné zdi, rekonstrukce Jeřábkova jezu, likvidace dosavadního jezu nebo úpravy na objektech stávající infrastruktury.