Vodácké akce

V současné době vlivem zvýšených průtoků jsme významně zvýšili odtoky z významných vodních děl na řece Dyji.

Při posledním období zvýšených průtoků mnoho lidí nedbalo na bezpečí, které vysoké průtoky představují.

Z VD Nové Mlýny byl 5.8.2020 zvýšen průtok na 150 m³/s (1. SPA). Tento průtok poteče minimálně do pátku 7.8.

Z VD Znojmo je od 5.8. odtok 30 m³/s. Tento průtok budepoteče pravděpodobně až do neděle 9.8.

Upozorňujeme, že se jedná o nestandardně vysoké průtoky a že nedoporučujeme při takových stavech splouvání řeky.

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 28. 6. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí 

Ne 30. 8. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Ne 13. 9. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků nebo z důvodu dlouhotrvajícího sucha. Požadované termíny bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů

Z důvodu aktuální situace kolem pandemie jsou všechny vodácké akce pod vodními díly i na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. do odvolání zrušeny.