Zimní zpravodajství

Zásoby vody ve sněhu k 24.02.2021

Aktuální situace:

V pondělí se přesouvala tlaková výše ze střední Evropy k východu a na naše území v noci na úterý postoupila z Německa okluzní fronta. Ta v úterý přešla přes naše území dále k východu a v noci na středu od západu postoupila do střední Evropy další okluzní fronta. Za ní se k nám ve čtvrtek od jihu přechodně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který se zvolna přesouval k východu. Po její zadní straně, před okludujícím frontálním systémem postupující přes Německo dále do Čech, k nám proudil teplejší vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. V pátek postupoval přes Moravu a Slezsko dále k východu okludující frontální systém. Za ním k nám začal přechodně proudit chladnější vzduch od západu. V sobotu a v neděli počasí ve střední Evropě ovlivňoval okraj tlakové výše se středem nad Ukrajinou a Černým mořem. Kolem ní k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.

 

Nejvýznamnější srážky se vyskytovaly na přecházejících frontách a to hlavně v pondělí, úterý a ve středu. Ve čtvrtek a v pátek se vyskytovaly již jenom slabé srážky v podobě slabého deště nebo mrholení, ale které byly nebezpečné v tom, že místy namrzaly a vytvářely náledí a ledovku. V sobotu a v neděli se již srážky nevyskytovaly. V pondělí spadlo od 0 do 9 mm srážek a to v podobě sněhu. V úterý naměřené 24hod hodnoty byly od 0 do 8 mm. V úterý zpočátku padal sníh, který postupně v západní polovině Čech přecházel v déšť se sněhem nebo v déšť, který ojediněle namrzal. Ve středu byly nejvyšší 24hod srážkové úhrny, zejména v severovýchodní polovině území, a pohybovaly se od 2 do 29 mm v Beskydech. Srážky byly většinou sněhové, ale přecházely v déšť se sněhem nebo v déšť, který ojediněle namrzal. V jihozápadní polovině území se žádné srážky nevyskytovaly nebo byly malé s 24hod srážkovými úhrny do 2 mm. Nejvyšší 24hod srážkový úhrn byl v oblasti Beskyd např. na těchto stanicích: 29,4 mm Nýdek-Filipka; 28,8 mm Jablunkov-Olše; 27,9 mm VD Horní Bečva-nádrž; 26,2 mm VD Morávka a 26,1 mm Horní Lomná. Ve čtvrtek a v pátek byly 24hod srážkové úhrny od 0 do 2 mm, přičemž ve čtvrtek se vyskytovaly zejména v Čechách a v pátek naopak v Pardubickém kraji, na jihu, jihovýchodě a východě republiky.

Sníh ležel na většině území republiky. Ale v průběhu týdne, v důsledku oblevy, na mnohých místech, zejména v nížinách roztál a někde zůstaly jen jeho ostrůvky. Na naších horách bylo toto množství sněhu (první hodnota je za pondělí a druhá za neděli): Šumava 15 až 91 cm / 0 až 89 cm; Český les 23 až 52 cm / 0 až 11 cm; Krušné hory 50 až 76 cm / 32 až 71 cm; Jizerské hory 55 až 95 cm / 45 až 90 cm; Krkonoše 55 až 158 cm / 43 až 153 cm; Orlické hory 20 až 55 cm / 10 až 51 cm; Českomoravská vrchovina 13 až 19 cm / 0 až 15 cm; Jeseníky 30 až 115 cm / 25 až 88 cm a Beskydy 32 až 103 cm / 33 až 115 cm.

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 22. 2. 2021 činí cca 0,907 mld. m³, což představuje v průměru cca 11,5 mm (11,5 litru na jeden metr čtvereční).

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 

22. 2. 2021 činí cca 176 mil. m³, což představuje v průměru cca 7,3 mm (7,3 litru na jeden metr čtvereční).

Očekávaný vývoj:

Po zadní straně tlakové výše nad jižní, postupně jihovýchodní Evropou k nám bude pokračovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu až jihu. V pátek bude přecházet od severozápadu přes naše území studená fronta a za ní se od západu do střední Evropy rozšíří tlaková výše.

 V závislosti na odtávání sněhové pokrývky budou v horských a podhorských oblastech hladiny toků kolísat v denním cyklu, s mírně vzestupnou tendencí v dalších dnech.

Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích (k 21. 2. 2021)

Povodí řeky Dyje:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

VD Vranov – Dyje

2,7

5,98

-16,82

2211,8

VD Vír – Svratka

23,2

9,52

-4,06

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

2,5

2,94

-9,64

1175,7

VD Letovice – Křetínka

0,2

0,03

-1,64

126,3

VD Dalešice – Jihlava

0,5

0,57

-15,04

1138,3

VD Mostiště – Oslava

3,2

0,71

-2,50

222,9

Povodí řeky Moravy:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

Moravičany – Morava

51,1

79,68

-4,67

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

42,8

10,8

-0,91

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

38,2

19,31

-2,33

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

23,3

37,71

-12,14

1593

Profil Strážnice – Morava

14,8

135,36

-50,30

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

7,3

175,86

-132,50

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Teplota vzduchu, výška sněhu a tloušťka ledu na vybraných nádržích k 24.2.2021

Nádrž Tok Teplota vzduchu Výška sněhu Zámrz hladiny
(°C) (mm) (mm)
Brno Svratka -0,9 0 3
Bystřička Bystřička -1,3 3 16
Dalešice Jihlava 2 0 neuvádí se
Fryšták Fryštácký potok -2 0 5
Horní Bečva Rožnovská Bečva -0,5 20 13
Jevišovice Jevišovka -0,8 0 5
Karolinka Stanovnice -0,1 10 12
Letovice Křetínka -2 0 9
Luhačovice Luhačovický potok -0,5 0 7
Mostiště Oslava -1,3 0 15
Nové Mlýny – dolní Dyje 0,2 0 0
Plumlov Hloučela -1,1 0 15
Slušovice Dřevnice -1 0 9
Vír I Svratka -0,1 0 7
Vranov Dyje 1 0 2
Výrovice Jevišovice -2,5 0 2

Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.