Zimní zpravodajství

Zimní zpravodajství ze dne 12.1.2022

Sněhová pokrývka

Na začátku týdne se sněhová pokrývka vyskytovala jen na horách. Sněhové srážky padaly zpočátku jen v nejvyšších polohách hor, postupně se ale ochlazovalo a sněžilo i v nížinách, kde se ale sníh neudržel.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 10. 1. 2022 činí cca 21,68 mil. m3, což představuje v průměru cca 0,9 mm (0,9 litru na jeden metr čtvereční).

Zámrzy

Během tohoto týdne docházelo vlivem nízkých teplot k částečným zámrzům hladin na některých nádržích a jezových zdržích.

Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.