Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 27. 10. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 18. 10. 2021 – 24. 10. 2021)

V první polovině týdne se přes střední Evropu přesouvala k jihovýchodu tlaková výše. Po její zadní straně k nám začal proudit teplý vzduch od jihozápadu. Příliv teplého vzduchu ukončila ve čtvrtek studená fronta, která postupovala v silném jihozápadním až západním proudění přes naše území k východu. Za ní k nám začal proudit chladný vzduch od severozápadu. V chladném západním až severozápadním proudění potupovaly přes naše území k východu jednotlivé podružné studené fronty. Za poslední, uzavírající podružnou studenou frontou, se do střední Evropy z pátku na sobotu začala rozšiřovat tlaková výše, která se během neděle přesunula až nad východní Evropu.

Významnější srážky se vyskytovaly jen na výraznější studené frontě, která přecházela přes naše území ze středy na čtvrtek, kdy 24hod srážkové úhrny byly za středu od 2 do 16 mm, zejména v severozápadní polovině Čech. Na ostatním území byly 24hod srážkové úhrny většinou nevýznamné do 2 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (20. 10. 2021 – 26. 10. 2021)

 č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,3

7

Podhradí

0,1

2

Valašské Meziříčí

0,0

8

Nová Ves

0,4

3

Moravská Třebová

0,6

9

Vír

0,9

4

Opatovice

0,3

10

Nové Mlýny

0,0

5

Fryšták

0,0

11

Brno

1,3

6

Uherský Brod

0,0

12

Blansko

0,1

 2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 18. 10. 2021 – 24. 10. 2021)

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo jen mírně klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly převážně mezi -8 až +1 cm.

Vodnosti v povodí Moravy a Dyje se pohybovaly nejčastěji v rozmezí Q355d až Q210d.

Průměrné týdenní průtoky v povodí Moravy a Dyje dosahovaly nejčastěji hodnot mezi 25 až 90 % QX, jen ojediněle byly mírně nadprůměrné. Velmi nízké průtoky se vyskytovaly na Veličce (4 % QX) a také v povodí Bečvy (15 až 25 % QX).

 Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 27. 10. 2021

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

1,95

1,28

2,80

69

setrvalá

2

Svratka

Židlochovice

12,86

4,46

9,76

132

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

4,38

2,49

6,82

64

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

18,16

9,50

26,99

67

mírný pokles

5

Morava

Moravičany

6,39

4,01

9,53

67

setrvalá

6

Morava

Olomouc

7,61

5,49

14,04

54

setrvalá

7

Bečva

Dluhonice

2,44

2,08

9,05

27

setrvalá

8

Morava

Strážnice

13,22

9,10

31,50

42

setrvalá

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limity sucha (Q355) jsou aktuálně dosaženy ve 12 stanicích.

 4)Vodní nádrže

Hladiny na většině nádrží mají mírně klesající nebo setrvalou tendenci. Vodní nádrž Letovice má prázdný zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce. Na VD Dalešice je snížena hladina z důvodu opravy hráze. Na VD Brno je hladina snižována v souběhu přechodu na zimní hladinu a chystané stavby Rakovecká-most. Na VD Plumlov je snížena hladina z důvodu rekonstrukce přelivu.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží nadlepšeno do toků pod nádržemi
cca 5,7 mil. m3 vody.

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence 
  m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis)
1 Vranov Dyje 345,92 79 2,720 10,590 slabý pokles
2 Znojmo Dyje 225,57 100 9,850 5,100 slabý vzestup
3 Nové mlýny Dyje 170,08 100 21,500 21,000 setrvalý
4 Brno Svratka 225,53 51 4,500 9,000 pokles
5 Mostiště Oslava 477,26 100 2,050 1,360 setrvalý
6 Vír Svratka 460,29 83 1,080 2,800 pokles
7 Hubenov Maršovský p. 521,99 98 0,032 0,013 setrvalý
8 Letovice Křetínka 346,99 0 0,140 0,140 setrvalý
9 Landštejn Pstruhovec 571,94 89 0,017 0,023 setrvalý
10 Jevišovice Jevišovka 328,17 88 0,064 0,064 slabý pokles
11 Nová Říše Olšanský p. 554,40 96 0,036 0,010 setrvalý
12 Dalešice Jihlava 374,15 58 2,600 1,340 setrvalý
13 Výrovice Jevišovka 232,95 99 0,152 0,152 setrvalý
14 Opatovice Haná 332,60 93 0,004 0,043 setrvalý
15 Fryšták Fryštácký p. 244,75 55 0,010 0,105 slabý pokles
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,48 93 0,050 0,054 setrvalý
17 Ludkovice Ludkovický p. 283,67 89 0,005 0,013 setrvalý
18 Bojkovice Kolelač 319,93 84 0,002 0,006 slabý pokles
19 Koryčany Kyjovka 305,32 88 0,035 0,042 slabý pokles
20 Slušovice Dřevnice 314,42 81 0,041 0,041 slabý pokles
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,87 95 0,034 0,053 setrvalý
22 Bystřička Bystřička 376,68 100 0,210 0,210 setrvalý
23 Plumlov Hloučela 270,92 52 0,003 0,152 setrvalý
24 Karolínka Stanovnice 517,58 83 0,058 0,040 slabý pokles
25 Boskovice Bělá 428,35 87 0,050 0,105 setrvalý

5) Předpokládaný vývoj

Přes Alpy se bude přesouvat dále k východu tlaková výše a kolem ní k nám bude, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry, proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu. Na konci týdne bude ze západní do střední Evropy postupovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená zvlněná studená fronta bude počátkem příštího týdne zvolna přecházet přes střední Evropu k východu.

Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládáme, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

V Brně dne 27. 10. 2021

Ing. Michaela Juříčková

Vodohospodářský dispečink PM