Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 24. 2. 2021

 

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 15. 2. 2021 – 21. 2. 2021)

 

V pondělí se přesouvala tlaková výše ze střední Evropy k východu a na naše území v noci na úterý postoupila z Německa okluzní fronta. Ta v úterý přešla přes naše území dále k východu a v noci na středu od západu postoupila do střední Evropy další okluzní fronta. Za ní se k nám ve čtvrtek od jihu přechodně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který se zvolna přesouval k východu. Po její zadní straně, před okludujícím frontálním systémem postupující přes Německo dále do Čech, k nám proudil teplejší vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. V pátek postupoval přes Moravu a Slezsko dále k východu okludující frontální systém. Za ním k nám začal přechodně proudit chladnější vzduch od západu. V sobotu a v neděli počasí ve střední Evropě ovlivňoval okraj tlakové výše se středem nad Ukrajinou a Černým mořem. Kolem ní k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.

 

Nejvýznamnější srážky se vyskytovaly na přecházejících frontách a to hlavně v pondělí, úterý a ve středu. Ve čtvrtek a v pátek se vyskytovaly již jenom slabé srážky v podobě slabého deště nebo mrholení, ale které byly nebezpečné v tom, že místy namrzaly a vytvářely náledí a ledovku. V sobotu a v neděli se již srážky nevyskytovaly. V pondělí spadlo od 0 do 9 mm srážek a to v podobě sněhu. V úterý naměřené 24hod hodnoty byly od 0 do 8 mm. V úterý zpočátku padal sníh, který postupně v západní polovině Čech přecházel v déšť se sněhem nebo v déšť, který ojediněle namrzal. Ve středu byly nejvyšší 24hod srážkové úhrny, zejména v severovýchodní polovině území, a pohybovaly se od 2 do 29 mm v Beskydech. Srážky byly většinou sněhové, ale přecházely v déšť se sněhem nebo v déšť, který ojediněle namrzal. V jihozápadní polovině území se žádné srážky nevyskytovaly nebo byly malé s 24hod srážkovými úhrny do 2 mm. Nejvyšší 24hod srážkový úhrn byl v oblasti Beskyd např. na těchto stanicích: 29,4 mm Nýdek-Filipka; 28,8 mm Jablunkov-Olše; 27,9 mm VD Horní Bečva-nádrž; 26,2 mm VD Morávka a 26,1 mm Horní Lomná. Ve čtvrtek a v pátek byly 24hod srážkové úhrny od 0 do 2 mm, přičemž ve čtvrtek se vyskytovaly zejména v Čechách a v pátek naopak v Pardubickém kraji, na jihu, jihovýchodě a východě republiky.

 

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (17. 2. 2021 – 24. 2. 2021)

 

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

7,2

7

Podhradí

1,6

2

Valašské Meziříčí

1,5

8

Ptáčov

1,0

3

Moravská Třebová

4,6

9

Vír

3,9

4

Opatovice

1,9

10

Nové Mlýny

2,1

5

Fryšták

2,0

11

Brno

2,2

6

Uherský Brod

2,8

12

Blansko

0,8

 

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ za období 15. 2. 2021 – 21. 2. 2021)

Sníh ležel na většině území republiky. Ale v průběhu týdne, v důsledku oblevy, na mnohých místech, zejména v nížinách roztál a někde zůstaly jen jeho ostrůvky. Na naších horách bylo toto množství sněhu (první hodnota je za pondělí a druhá za neděli): Šumava 15 až 91 cm / 0 až 89 cm; Český les 23 až 52 cm / 0 až 11 cm; Krušné hory 50 až 76 cm / 32 až 71 cm; Jizerské hory 55 až 95 cm / 45 až 90 cm; Krkonoše 55 až 158 cm / 43 až 153 cm; Orlické hory 20 až 55 cm / 10 až 51 cm; Českomoravská vrchovina 13 až 19 cm / 0 až 15 cm; Jeseníky 30 až 115 cm / 25 až 88 cm a Beskydy 32 až 103 cm / 33 až 115 cm.

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 22. 2. 2021 činí cca 0,907 mld. m³, což představuje v průměru cca 11,5 mm (11,5 litru na jeden metr čtvereční).

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 22. 2. 2021 činí cca 176 mil. m³, což představuje v průměru cca 7,3 mm (7,3 litru na jeden metr čtvereční).

 

 

 

 

 

Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích (k 21. 2. 2021)

Povodí řeky Dyje:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

VD Vranov – Dyje

2,7

5,98

-16,82

2211,8

VD Vír – Svratka

23,2

9,52

-4,06

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

2,5

2,94

-9,64

1175,7

VD Letovice – Křetínka

0,2

0,03

-1,64

126,3

VD Dalešice – Jihlava

0,5

0,57

-15,04

1138,3

VD Mostiště – Oslava

3,2

0,71

-2,50

222,9

Povodí řeky Moravy:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

Moravičany – Morava

51,1

79,68

-4,67

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

42,8

10,8

-0,91

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

38,2

19,31

-2,33

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

23,3

37,71

-12,14

1593

Profil Strážnice – Morava

14,8

135,36

-50,30

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

7,3

175,86

-132,50

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

 

 

 

 

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 15. 2. 2021 – 21. 2. 2021)

 

V povodí Moravy se průměrné týdenní průtoky pohybovaly převážně nad únorovým průměrem, nejčastěji dosahovaly 80 až 200 % QII. Větší hodnoty byly zaznamenány zejména v povodí Dyje, ojediněle až 4násobku QII.

 

Z hlavních povodí relativně nejvíce vody odteklo Dyjí (213 % QII), nejméně pak Moravou a Odrou (105, resp. 112 % QII),

 

 

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 24. 2. 2021

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

8,53

1,28

4,62

185

mírný nárůst

2

Svratka

Židlochovice

29,65

4,46

18,40

161

mírný nárůst

3

Jihlava

Ivančice

24,96

2,49

12,77

196

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

98,43

9,50

42,52

231

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

22,70

4,01

18,93

120

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

48,06

5,49

31,74

151

mírný nárůst

7

Bečva

Dluhonice

59,35

2,08

19,75

301

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

121,85

9,10

70,14

174

setrvalý stav

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 15. 2. 2021 – 21. 2. 2021)

 

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Podíl mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně snížil a tvoří 46 % všech objektů. Podíl mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se zvýšil a tvoří 45 % všech objektů. Podíl mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se příliš nezměnil a tvoří 2 % všech objektů.

Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v povodí horního Labe (z mírně nadnormálního na normální), Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, Labe od Doubravy po Jizeru, Otavy (ze silně na mírně nadnormální), střední Vltavy (z mírně nadnormálního na normální), horní Sázavy (z mimořádně nadnormálního na normální), horní Ohře (z mírně nadnormálního na normální), Odry (ze silně nadnormálního na normální), Opavy, Osoblahy (ze silně na mírně nadnormální), Lužické Nisy a Smědé (z mírně nadnormálního na normální), horní Moravy (z mimořádně na silně nadnormální), Bečvy (ze silně nadnormálního na normální) a střední Moravy (z mimořádně na silně nadnormální). Ke zlepšení stavu došlo na žádném ze sledovaných povodí. Na většině území ČR je stav podzemních vod normální až nadnormální, výjimku tvoří pouze povodí dolní Ohře, kde je stav nadále mírně podnormální.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

 

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

1

16

67

17

0

0

 

Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému téměř nezměnil a tvoří 15 % všech objektů.

 

Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

8

15

28

44

4

1


4) Vodní nádrže

 

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou předpouštěny a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

 

Aktuálně jsou řízenou manipulací snižovány hladiny vybraných nádrží (VD Vranov, VD Vír, VD Brno, VD Mostiště, VD Letovice, VD Plumlov, VD Slušovice, VD Bystřička, …) tak, aby byl zvýšen prostor pro zachycení vody z tajícího sněhu. Hladiny ostatních nádrží jsou setrvalé.

 

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 24. 2. 2021

V uplynulém týdnu bylo nádržemi akumulováno cca 1,03 mil. m3 vody.

 

 

 

5) Předpokládaný vývoj

 

Po zadní straně tlakové výše nad jižní, postupně jihovýchodní Evropou k nám bude pokračovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu až jihu. V pátek bude přecházet od severozápadu přes naše území studená fronta a za ní se od západu do střední Evropy rozšíří tlaková výše.

 

V závislosti na odtávání sněhové pokrývky budou v horských a podhorských oblastech hladiny toků kolísat v denním cyklu, s mírně vzestupnou tendencí v dalších dnech.

V Brně dne 24. 2. 2021

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink PM