Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 22. 7. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 12. 7. 2021 – 18. 7. 2021)

V pondělí počasí u nás zpočátku ovlivňovala okluzní fronta a postupně zvlněná studená fronta nad Německem, před níž na naše území proudil teplý vzduch od jihu. V průběhu úterý a středy postupovala tato fronta přes naše území jen velmi pozvolna k východu. V dalších dnech počasí u nás ovlivňovala výšková tlaková níže, která postupovala z Bavorska přes Alpy nad Jaderské moře. Při zemi se k nám postupně rozšířil výběžek tlakové výše nad Britskými ostrovy, po jehož přední straně k nám v neděli začal proudit chladnější, ale relativně sušší vzduch od severozápadu.

Celkově byl týden od 12. do 18. července srážkově nadnormální, v Čechách místy silně až mimořádně nadnormální. V pondělí ráno se ve spojitosti s okluzní frontou v severovýchodní polovině území místy vyskytoval déšť, v průběhu dne už jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky. V úterý se přeháňky a bouřky ve větší míře začaly vytvářet až v průběhu odpoledne na jihozápadě a západě území a postupovaly směrem k severu až severovýchodu. Tyto bouřky byly v Čechách ojediněle silné až extrémně silné, doprovázené přívalovými srážkami kolem 60 mm, nárazy větru a velkými kroupami. Mimo silné bouřky se úhrny srážek v Čechách a na západě Moravy pohybovaly od 1 do 25 mm, jinde od 0 do 1 mm. Ve středu se srážky vyskytovaly na většině území republiky, a to zejména ve formě přeháněk a bouřek, které byly ojediněle silné až velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, nárazy větru a většími kroupami. Ve čtvrtek na východě Moravy a ve Slezsku byly ojediněle zaznamenány úhrny 25 až 35 mm, jinde se pohybovaly nejčastěji do 15 mm. V pátek se přeháňky a bouřky vyskytovaly jen místy, zejména na horách. Srážkově nejbohatším dnem byla sobota, kdy v průměru za ČR napadlo 11 mm srážek. V kombinaci silných bouřek a deště napršelo do nedělního rána na horách ojediněle mezi 70 a 90 mm. Mimo horské oblasti byly srážkové úhrny výrazně nižší, většinou od 0 do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 mm. Nejméně srážek napadlo v Zlínském kraji. Během neděle srážky od severozápadu postupně ustávaly a do pondělního rána v úhrnech na většině území nepřesáhly 5 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (14. 7. 2021 – 21. 7. 2021)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

2,8

7

Podhradí

97,0

2

Valašské Meziříčí

17,9

8

Nová Ves

9,5

3

Moravská Třebová

14,9

9

Vír

41,6

4

Opatovice

10,2

10

Nové Mlýny

1,2

5

Fryšták

12,8

11

Brno

8,6

6

Uherský Brod

1,9

12

Blansko

16,0

Nebezpečné jevy

V úterý na Moravě a ve Slezsku teploty překračovaly 31 °C. V Čechách se během odpoledne a večera vyskytovaly silné až extrémně silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 60 mm, kroupami o velikosti i kolem 5 cm, nárazy větru kolem 20 m/s a intenzivní bleskovou aktivitou. Ve středu se místy vyskytovaly silné až velmi silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 40 mm, nárazy větru kolem 25 m/s a kroupami o průměru až 3 cm. Ojedinělý výskyt silných bouřek byl zaznamenán i v pátek na severovýchodě republiky. V sobotu a v noci na neděli byly na severu a severovýchodě zaznamenány velmi silné bouřky s přívalovými srážkami 50 až 80 mm/3 h, na ostatním území ojediněle silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 mm. Bouřková činnost ve druhé polovině noci na neděli slábla, poslední silné bouřky se vyskytovaly ještě v neděli ráno a dopoledne v Jeseníkách, kde napršelo ojediněle kolem 35 mm. Vodní toky na přívalové srážky zejména ve středu a o víkendu reagovaly prudkými vzestupy hladin.

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 12. 7. 2021 – 18. 7. 2021)

V povodí Moravy a Dyje hladiny toků během týdne převážně kolísaly nebo byly setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí -15 až +10 cm, v povodí Dyje místy až +55 cm. Kromě mírného kolísání v průběhu týdne, převážně u toků odvodňující Beskydy, se významnější odtoková událost vyskytla během víkendu (16. až 18. 7.). V oblasti Jeseníku napršelo do nedělního rána místy 30 až 60 mm/24 hod. Později během nedělního dopoledne ještě v maximech i více než 50 mm srážek/6 hod. Toky reagovaly prudkými vzestupy, místy s dosažením SPA (Desná).

Limity sucha (Q355) se v současnosti vyskytují v 6 profilech, především v povodí Bečvy.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 22 7. 2021

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

3,95

1,28

3,88

102

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

17,92

4,46

12,49

143

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

8,65

2,49

7,32

118

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

52,21

9,50

29,43

177

pokles

5

Morava

Moravičany

10,83

4,01

14,13

77

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

21,01

5,49

21,15

99

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

3,94

2,08

15,91

25

setrvalá

8

Morava

Strážnice

24,85

9,10

49,74

50

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Hladiny na většině nádrží jsou lehce klesající. Zatímco v povodí Dyje dochází k uvolňování prostor zaplněných víkendovými srážkami, v povodí Moravy je pokles způsoben nadlepšováním průtoků. Nádrže mají vesměs plné zásobní prostory. Na VD Plumlov je hladina snížena z důvodu rekonstrukce a nepříznivé hydrologické situace.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 22. 7. 2021

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny  + / - 
      m n.m. % m3/s m3/s (popis) m tis.m3
1 Vranov Dyje 347,49 92 8,900 18,240 pokles -0,54 -3622
2 Znojmo Dyje 225,41 96 22,500 21,200 vzestup 0,50 243
3 Nové mlýny Dyje 170,08 100 42,700 60,000 setrvalý -0,08 -1921
4 Brno Svratka 228,76 95 6,700 6,700 setrvalý -0,09 -172
5 Mostiště Oslava 476,91 100 0,640 0,360 setrvalý 0,00 0
6 Vír Svratka 464,03 98 1,550 2,200 slabý pokles -0,28 -512
7 Hubenov Maršovský p. 522,06 100 0,085 0,012 setrvalý -0,03 -6
8 Letovice Křetínka 356,69 65 0,320 0,920 setrvalý -0,06 -48
9 Landštejn Pstruhovec 572,05 91 0,059 0,120 slabý pokles -0,10 -35
10 Jevišovice Jevišovka 328,63 99 0,220 0,208 setrvalý -0,06 -3
11 Nová Říše Olšanský p. 554,58 100 0,010 0,010 setrvalý -0,02 -6
12 Dalešice Jihlava 380,10 97 3,780 3,920 setrvalý 0,05 229
13 Výrovice Jevišovka 232,98 100 0,264 0,300 setrvalý -0,04 -20
14 Opatovice Haná 333,16 98 0,016 0,043 setrvalý -0,04 -23
15 Fryšták Fryštácký p. 245,72 99 0,048 0,045 setrvalý -0,04 -17
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,62 97 0,109 0,083 slabý pokles -0,10 -22
17 Ludkovice Ludkovický p. 283,81 92 0,015 0,013 slabý pokles -0,12 -12
18 Bojkovice Kolelač 320,56 95 0,020 0,008 setrvalý -0,04 -4
19 Koryčany Kyjovka 305,91 96 0,093 0,035 setrvalý -0,05 -13
20 Slušovice Dřevnice 315,46 91 0,010 0,041 slabý pokles -0,13 -80
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,76 93 0,090 0,053 setrvalý 0,00 0
22 Bystřička Bystřička 376,64 100 0,140 0,120 setrvalý 0,03 7
23 Plumlov Hloučela 270,54 47 0,041 0,137 setrvalý -0,01 -3
24 Karolínka Stanovnice 518,56 90 0,020 0,050 slabý pokles -0,17 -67
25 Boskovice Bělá 429,16 93 0,129 0,129 setrvalý -0,04 -19

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží nadlepšeno cca 6 mil. m3 vody do toků pod nádržemi.

5) Předpokládaný vývoj

Zpočátku bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazný výběžek tlakové výše se středem nad Severním mořem, který bude dále slábnout. Od neděle bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která bude jen pozvolna postupovat přes střední Evropu k východu. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu a za ní chladnější vzduch od západu.

Aktuálně neočekáváme významné srážky, hladiny toků budou postupně pomalu klesat. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z přívalových srážek.

V Brně dne 22. 7. 2021

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM