Práce na PPO Uherské Hradiště běží na všech objektech

V současné době zhotovitel pracuje na všech stavebních objektech, které jsou v různých stupních rozpracovanosti. Před dokončením jsou stavební objekty SO 01,02,05 (Štěpnice) a SO 13 a SO 14 (za kasárnami).

V plném proudu jsou práce na Salašce, na dosypání pravobřežních hrází Moravy a na násypu nově budovaných hrází kolem Rybáren.

Podle harmonogramu zahájili stavbaři počátkem prázdnin práce i na stavebních objektech za Gymnáziem Uherské Hradiště. Došlo k tomu na zkladě dohody, aby měli studenti během školního roku klid na výuku.

K dnešnímu dni vyfakturoval zhotovitel 40 miliónu korun, práce probíhají i o sobotách a nedělích. 

publikováno 4. července 2013, 15:26 štítky: stavby, PPO, Uherské Hradiště,