Zpravodaj o vodě 2-3/2020 

Přinášíme Vám nový Zpravodaj o vodě, mimořádně v podobě dvojčísla. Dočtete se v něm o postupu a příčinách červnové povodňové situace, o kůrovcové kalamitě, která zasáhla také lesy v okolí vodních děl, o opravách koryt vodních toků, které jsme v poslední době dokončili a také o nově vydané brožuře "Přírodě blízké Povodí Moravy", která shrnuje úspěšně realizované přírodě blízké projekty. Přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 2. října 2020, 10:49 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis,