Zdrž

Úsek toku (přirozeného a umělého), ve kterém se zadržuje voda pro dosažení požadovaného spádu nebo hloubky vody.

Zdrž se dělí na:

a) Jezovou zdrž – úsek toku nad jezem v dosahu vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí, též prostor nad jezem zaplněný vodou při hladině nejvyššího vzdutí

b) Plavební zdrž – úsek plavebního kanálu mezi dvěma plavebními stupni

Zdrž na rozdíl od nádrže neslouží k hromadění vody pro její pozdější využití. K hospodaření s vodu v ní dochází pouze výjimečně a v malém rozsahu. Rozhodujícími parametry u zdrže jsou spád, hloubka vody a délka zdrže.

Mohlo by vás zajímat: