Vodovod

Provozně samostatný soubor staveb a zařízení, který zahrnuje vodovodní řady a vodárenské objekty. Těmi jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Součástí vodovodu není vlastní vodní zdroj (například vodní nádrž).

Vodovody jsou:

a) Soukromé – zásobuje jednu nebo více nemovitostí

b) Veřejné – zásobuje větší počet domácností

c) Skupinové – vodovod dodávající vodu spotřebištím umístěných na území několika správních obcí

d) Oblastní – skupinový vodovod nebo soustava, zásobující území mimo rámec jednoho okresu

Mohlo by vás zajímat: