Stokování

Obor, který se zabývá navrhováním, výstavbou a provozem stokových sítí, kanalizačních přípojek a objektů na nich.

Mohlo by vás zajímat: