Půdní voda

Veškerá voda obsažená v půdě bez ohledu na skupenství, která obvykle nevytváří souviskou hladinu.