Koryto toku umělé

Koryto vybudované při přeložce vodního toku nebo pro umělý vodní tok.

Mohlo by vás zajímat: