Hydroenergetické dílo

Vodní dílo, určené především k využití vodní energie pro výrobu elektřiny.