Vodohospodářský dělník – provoz Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: závod Dyje, provoz Brno 

Termín nástupu:  1. 1. 2023

Požadovaný profil:

 • výuční list ve vodohospodářském (lesnickém) oboru výhodou
 • platné osvědčení na motorovou pilu, křovinořez výhodou
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • řidičské oprávnění sk.“B“ a „C“, profesní průkaz (rozšíření pro další skupiny výhodou)
 • praxe v oboru vítána 

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • činnosti vyplývající z osvědčení – řidič dle potřeb provozu
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. 

Bližší informace: Ing. Bohuslav Štol, vedoucí provozu Brno, tel. kontakt: 602 575 393 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 30. 11. 2022. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 26. září 2022, 14:21aktualizováno 1. listopadu 2022, 11:37 štítky: kariéra, nabídka práce, pracovní nabídka, volná pracovní místa,