Projektant – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

projektant
útvar TDS a projekce

Místo výkonu funkce: útvar TDS a projekce závodu Horní Morava, Olomouc, U dětského domova 263

Termín nástupu:  dohodou

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství nebo pozemní stavitelství, případně středoškolské vzdělání v oboru vodní stavby nebo pozemní stavitelství s praxí v projektování vodních staveb
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností výhodou
 • Dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project + projekční programy (výhodou zkušenost s programem AutoCAD a Atlas)
 • Znalost a zkušenost s tvorbou rozpočtů výhodou (nejlépe v programu Kros plus)
 • Znalost a zkušenost s prováděním a zpracováním geodetického měření výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti 
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • Autorizace v oboru výhodou

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti, případně funkci technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 2. zabezpečuje nebo zpracovává všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 5. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 6. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 7. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V přípravě i v průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. 

Bližší informace: Ing. Marcela Zapletalová, vedoucí provozního úseku ZHM, tel. 585 711 231, mobil: 602 538 852. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 20. 3. 2020. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 3. března 2020, 07:43 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,