Elektrikář – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

elektrikář 

Místo výkonu funkce: ředitelství závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

 

Požadovaný profil:

 • vyučen nebo SŠ elektrotechnického, případně obdobného zaměření
 • min. praxe v oboru 5let
 • praxe v oblasti elektroinstalace pro vodohospodářská zařízení či pro malé vodních elektrárny výhodou 
 • kvalifikace dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6, výhodou § 9
 • držitel platného osvědčení k provádění revizí elektrotechnických zařízení vydaného TIČR pro provádění revizí přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací – výhodou
 • základní uživatelské znalosti PC (Word, Excel,…)
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • zajišťuje montáž elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), včetně připojení elektrických zařízení v rámci údržby, opravy, rekonstrukce na vodních dílech jako jsou přehrady, jezy, stavidla, technické zázemí pro obsluhu,
 • stará se o chod elektrikářské dílny,
 • zpracovává vyjádření a připomínky k záměrům na opravy, rekonstrukce a investice v oblasti energetiky a elektro
 • sleduje plnění plánu revizí el. zařízení a přenosného nářadí
 • sleduje bezpečnost a provozuschopnost el. zařízení
 • dle VPN podniku, provádí pravidelné provozní prohlídky na vodních dílech
 • účastní technickobezpečnostních prohlídek TBP probíhající dle vodního zákona a navazující vyhlášky 481/2001 Sb. v platném znění
 • organizuje údržbu a revizi veškerého elektrického zařízení, elektromotorů, MVE a elektrických rozvodů a instalací na všech objektech závodu
 • odečet naměřených údajů z vlastních MVE měsíčně
 • v případě odpovídající kvalifikace provádí revize stanovené platnými nařízeními včetně následného odstraňování zjištěných závad a odstraňování závad zjištěných při TBD

Bližší informace: David Čížek, DiS., pověřený vedením provozního úseku, tel. 583 301 292, Cizek.david@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů, včetně zpracování odborného písemného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 25. srpna 2023, 08:15aktualizováno 10. listopadu 2023, 07:40 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,