Vodohospodáři upravili koryta Moravy, Veličky a Litavy

Úpravy koryt tří vodních toků v obvodu působnosti závodu Střední Morava si vyžádaly více než 19 milionů korun. Celková délka břehů, na nichž se pohybovala stavební technika, přesáhla šest kilometrů. Práce se uskutečnily v katastrech Babic u Uherského Hradiště, v úseku Kněždub-Vnorovy a na území obcí Marefy a Hodějice.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Vodohospodáři ze závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) opravili v uplynulých týdnech říční koryta ve své péči na více než šesti kilometrech délky. Práce zahrnovaly mimo jiné sanaci břehových nátrží koryta, zajištění jejich stability, odstranění sedimentů či opevňování lomovým kamenem. „Celkové náklady staveb na Moravě, Veličce a Litavě přesáhly 19 milionů korun,“ uvedl ředitel závodu Pavel Cenek s tím, že podstatnou část pokryla dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Poblíž Babic u Uherského Hradiště se stavbaři věnovali nátržím na obou březích řeky Moravy v úseku ř.km 167,500 – 167,700. Vznikly zde po průchodu velkých vod z května a června 2010, mohly narušit stabilitu hráze a omezit provádění údržby toku z důvodu odplavení pojízdné bermy. Stavba spočívala nejdříve v odtěžení nánosů ze svahu a bermy, dále v zajištění paty a svahu koryta lomovým kamenem nad 200kg s urovnáním líce záhozu. Břehy byly dosypány zeminou pro zajištění minimální šířky bermy 3,5 metru. 

Berma – Část koryta, zaplavovaná při vyšších průtocích. V době běžných průtoků se jedná o plošinu, která probíhá podél hrází a může být používána za určitých podmínek jako provozní cesta.

„Účelem této stavby za více než 2,6 milionu Kč bylo uvést koryto Moravy do původního stavu takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování,“ doplnil vedoucí provozního úseku závodu Martin Zábrana.

Na necelý jeden milion korun přišla oprava stupňů na toku Velička v katastrálním území obce Kněždub. Také zde způsobila škody povodeň, přičemž voda stupně dále narušovala. Stavbaři zasáhli do koryta řeky v úseku Kněždub – Vnorovy na ř.km6,487-9,963. Opravili přelivnou hranu vodostavebním betonem, kamennou dlažbou doplnili poškozená místa dna vývaru a na jeho zdi přišel opracovaný lomový kámen na cementovou maltu. Rovněž očistili a přespárovali ostatní obklady i dlažby a dále vyčistili a zprůtočnili vývar s výtokem.

Třetí stavba se dosud týká vodního toku Litava mezi Bučovicemi a Slavkovem u Brna. Opravy zasahují úseky dlouhé 650 metrů v katastrálním území obce Marefy a 2.500 metrů v katastru Hodějic. V rámci akce zmizí z koryta řeky nánosy o celkovém objemu 15.800 krychlových metrů, které stavbaři využijí k vyrovnání koruny hrází a zbytek uloží na zemědělské pozemky. Koryto toku dostane oboustranné opevnění lomovým kamenem o hmotnosti 200 až 500 kilogramů a bude uvedeno do kolaudovaného stavu. „Stavební práce potrvají do konce roku 2012, jsou placeny částečně z dotace Ministerstva zemědělství a jejich cena se vyšplhala na 15,5 miliónu korun bez DPH,“ uzavřel Martin Zábrana.

publikováno 30. listopadu 2012, 08:35 štítky: Litava, Morava, Velička, oprava koryta,