Vodohospodáři opravili průsaky v hrázi vodního díla Hustopeče II

V březnu letošního roku vodohospodáři při zkušebním napouštění nádrže Hustopeče II přesně lokalizovali místa, kde docházelo k průsakům hráze a jejího podloží. Povodí Moravy, s.p. situaci řešilo sanací za použití jílové geosyntetické izolace – bentonitové rohože. V srpnu a v září hráz opravili a v současné době je vodní nádrž opět plně funkční.

HUSTOPEČE: Pracovníci Povodí Moravy, s.p. zaznamenali na vodním díle Hustopeče II zvýšené průsaky a to z 0,2 l/s na 1,4 l/s. Koncem března letošního roku proto nádrž vypustili a zjistili, že k průsakům docházelo na pravém břehu odpadního koryta od skluzu bezpečnostního přelivu. Následovalo zpracování projektové dokumentace a vydání Oznámení o udržovacích pracích. Samotná oprava proběhla v měsících srpnu a září 2013 a byla realizována dodavatelsky.

„Průsaky hrází a jejím podložím byly sanovány použitím jílové geosyntetické izolace – bentonitové rohože. Ta byla uložena pod opevnění návodního líce hráze nádrže v ploše 40 m x 5 m.“ objasnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Spodní okraj rohože byl zapuštěn 1,3 m pod úroveň dna nádrže, horní okraj byl vytažen na šířku role 5 m do tělesa hráze.

„Před vlastním uložením bentonitové rohože bylo nutné v ploše jejího umístění provést rozebrání kamenné dlažby opevňující návodní líc hráze a kamennou záhozovou patku dlažby“, přiblížil postup prací ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Poté stavbaři vykopali podkladní vrstvy dlažby a zeminy v tělese hráze. V patě návodního svahu vykopali rýhu do hloubky 1,3 m pod úroveň dna nádrže. V této délce byly odhaleny tři meliorační drenáže z pálené hlíny, ze kterých po jejich přerušení vytékala voda. Tyto drenáže zatěsnili granulovaným bentonitem. Rohož byla pomocí ocelových skob v horní části přichycena do tělesa hráze. Na umístěnou rohož se rozprostřela zemina, povrch se upravil a položila se geotextilie, která se připevnila k podloží ocelovými skobami. „V patě návodního svahu se zřídila patka 50 cm x 50 cm z původního lomového kamene. Na geotextilii se položila původní dlažba s vyklínováním úlomky kamene“, uzavřel Cenek.

Vodní dílo Hustopeče II bylo vybudováno v roce 1950 na toku Štinkovka přibližně 5 km severně od města Hustopeče. Do správy státního podniku Povodí Moravy byla nádrž převzata od Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011. Nádrž Hustopeče II je známá také jako Zadní rybník. Nachází se v Jihomoravském kraji a náleží ke katastrálnímu území Hustopeče. Maximální plocha nádrže je 35 200 m2 a maximální objem nádrže tvoří 50 500 m2. Hráz je zemní sypaná homogenní, v koruně má délku 120 m, šířka koruny je 2,2 m a její maximální výška je 3,5 m.

Hlavním účelem nádrže je protipovodňová ochrana města Hustopeče. K vedlejším účelům pak patří nadlepšování průtoku v toku Štinkovka, zásoba užitkové vody a sportovní rybářství.

Provozovatelem nádrže je povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice závodu Střední Morava. Obsluha je zajišťována pracovníky Moravského rybářského svazu, místní organizace Hustopeče. 

publikováno 8. října 2013, 12:31aktualizováno 8. října 2013, 12:32 štítky: Hustopeče, rekonstrukce hráze, průsaky,