Trkmanka získá nové meandry a tůně

Povodí Moravy, s. p. zahájilo revitalizaci Trkmanky u Velkých Pavlovic. Práce povedou k prodloužení vodního toku, ke kterému nově přibydou tůně a biocentrum. Revitalizace v délce dvou kilometrů potrvá rok, hotovo bude na konci letošního roku. 

Povodí Moravy, s. p. pokračuje také v letošním roce v programu revitalizace vodních toků. V rámci první významné revitalizační akce letošního roku vodohospodáři prodlouží vodní tok Trkmanka v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Vodní tok, který byl v minulosti narovnán, prodlouží o téměř 400 metrů. Koryto Trkmanky se rozvolní, získá nové oblouky, v těsné blízkosti vzniknou tůně i nové biocentrum. „Úpravy budou spočívat zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Délka revitalizovaného úseku toku před samotnou revitalizací je 1891 metrů. Úpravami vodní tok prodloužíme na délku 2277 metrů. Počátek i konec revitalizace je plynule napojen na stávající vedení toku. Podél Trkmanky navíc vytvoříme protierozní opatření a 5 tůní,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Opatření povedou ke zpomalení povrchového odtoku vody, úpravě splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu. 

Připravované tůně budou mít různou velikost, tvar a také hloubku. Jejich variabilita zvýší různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují. „Dno tůní bude v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ vysvětluje Gargulák. Nové tůně v krajině vytvoří vodní plochu o celkové rozloze 3300 m2. 

Po dokončení prací v korytě Trkmanky vysadí Povodí Moravy, s. p. v blízkosti koryta 630 kusů dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 450 keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce 150 m.

V současnosti Povodí Moravy, s. p. realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětluje Gargulák. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy, s. p. patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. 

Práce odstartovaly předáním staveniště na konci loňského roku a vyžádají si investiční náklady v celkové výši téměř 14 mil. Kč. Dokončení je naplánované na konec roku 2021. Akce je financována z Operačního programu životní prostředí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. ledna 2021, 09:25 štítky: revitalizace, Trkmanka,