Společná protipovodňová opatření na řece Moravě se Slovenskem zafinancuje Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj akceptoval trojici nových projektů přeshraniční spolupráce se Slovenskem na řece Moravě. Akce Soutok Moravy a Myjavy, Kopčany–Hodonín a Renaturalizace Moravy od Radějovky po Myjavu přijdou na tři miliony eur a česká i slovenská strana se o ně podělí rovným dílem.

BŘECLAVSKO/HODONÍNSKO – Trojici nových projektů přeshraniční spolupráce na řece Moravě přijal k financování Evropský fond pro regionální rozvoj. Společná protipovodňová opatření přijdou celkem tři miliony eur (více než 76 miliónů Kč) a česká i slovenská strana se o náklady podělí rovným dílem. Cílem staveb je nejen zvýšení protipovodňové ochrany Jihomoravského a Trnavského kraje, azyl pro zvířata během povodní a nové rybí přechody, ale i upravené koruny hrází, které dobře poslouží jako cyklostezky po obou březích řeky Moravy od soutoku s Dyjí až po Hodonín.

„Evropská unie financuje projekt z 85 procent, pět procent bude uhrazeno ze státního rozpočtu ČR a zbylých deset procent z vlastních prostředků,“ vysvětlil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík. Schválené projekty dostaly názvy Soutok Moravy a Myjavy, Kopčany–Hodonín a Renaturalizace Moravy od Radějovky po Myjavu.

Projekt Soutok Moravy a Myjavy počítá s vytvořením azylů pro zvěř uvnitř poldru Soutok. Vyvýšená místa 1-2 metry nad dosavadním terénem na ploše půl hektaru vzniknou na pozemcích Lesů ČR, s. p. a poslouží při povodních jako útočiště lesní zvěře a dalších vodou ohrožených živočichů. V rámci projektu Kopčany–Hodonín upraví Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci se Slovenským vodohospodářským podnikem hráze a koryto řeky Moravy v úseku o délce zhruba 40 kilometrů. Odstraní mimo jiné betonové části nefunkčních vakových jezů, staré piloty pod mostem Lanžhot-Brodské a zbytky staré mostovky pod mostem Hodonín-Holíč. Dosavadní nezpevněnou korunu levobřežní hráze nahradí stavbaři štěrkovou vrstvou s tzv. zakalením v třímetrové šířce.

„Tento povrch umožní především v povodňových situacích správci toku pohyb mechanizace a určitě potěší i cyklisty,” dodal ředitel pro správu povodí (Povodí Moravy, s.p.) Antonín Tůma. Kromě lepší protipovodňové ochrany Jihomoravského a Trnavského kraje je totiž cílem projektu zkvalitnění životního prostředí.

Projekt Renaturalizace Moravy od Radějovky po Myjavu přináší kromě již zmíněných protipovodňových opatření i studii renaturalizace celého příhraničního úseku Moravy včetně studie zprůchodnění toku pro vodní živočichy (rybí přechody). „Realizace je plánována od ledna 2013 do února 2015. S ohledem na hnízdění ptáků s prací ale reálně začneme až 16. srpna 2013,” uzavřel Antonín Tůma.

publikováno 19. listopadu 2012, 09:31 štítky: Poldr, soutok, Morava, Dyje, přeshraniční spolupráce,