Slavnostní otevření rejd plavebních komor Baťova kanálu ve Vnorovech

Povodí Moravy, s. p. dokončilo modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu ve Vnorovech a v Kunovském lese. Slavnostní přestřihnutí pásky proběhne v pátek 29. 7. v 9:00 za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka.

Na podzim 2021 odstartovaly práce na rejdách obou plavebních komor ve Vnorovech a dolní rejdě plavební komory Kunovský Les. Horní i dolní rejdy plavebních komor Vnorovy I, Vnorovy II a dolní rejdu plavební komory Kunovský Les Povodí Moravy kompletně zmodernizovalo. „Ve Vnorovech vznikly na obou komorách jak svislé stěny s betonovým zhlavím, tak pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která jsou vetknutá do dna vodní cesty. Délka čekacích stání je 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. U plavební komory Kunovský Les modernizace dolní rejdy v podstatě navázala na stavbu nového přístaviště, které jsme otevřeli v loňském roce. Cílem modernizace rejd je další zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreační plavby na Baťově kanále,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Akce má velký symbolický význam, protože se jedná o první dokončenou modernizaci rejd plavebních komor, která postupně proběhne na všech provozovaných komorách Baťova kanálu. V následujícím období Povodí Moravy provede modernizaci rejd dalších osmi plavebních komor Baťova kanálu. Jde o rozsáhlou stavební akci, která bude probíhat prakticky v celé délce vodní cesty. Práce budou probíhat postupně a potrvají až do roku 2024 tak, aby umožnily plynulý provoz v průběhu hlavních plavebních sezón.

Technické řešení modernizace rejd plavebních komor je „šité na míru“ dle lokálních podmínek ve více variantách, podobně jako ve Vnorovech. U většiny rejd vznikne pevné vyvazovací molo na nosných sloupech vetknutých do dna vodní cesty. V případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les půjde o variantu svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. Kč. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. Akce je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Info pro média:

Proběhne stříhání pásky přímo z lodě při vstupu do plavební komory (plavební komora Vnorovy 1, 9:00 hod). Ideální prostor pro pořízení záběrů bude z prostor u zábradlí plavební komory.

Nabízíme i možnost účastnit se plavby (je nutné předem telefonicky nahlásit s ohledem na kapacitu lodě).

Kontakt – Petr Chmelař (606044895). 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. července 2022, 18:07aktualizováno 27. července 2022, 18:16 štítky: Baťův kanál,